Darca Connect
כלים ומתודות לפיתוח החינוך החברתי-ערכי
והתאמתם אל עולם הלמידה מרחוק

 
0
 
0
 
0
 
0

הכיתה כקבוצה חברתית

מערכי פעילות, היכרות, גיבוש, עבודת צוות ועוד

היחידה עוסקת בהיווצרותה של קבוצה, בכוחה וביתרונותיה. כמו כן, היא דנה בקבוצות השייכות של התלמיד, בקבוצה המשמעותית ביותר בעיניו ובכיתה כקבוצה חברתית. סיום היחידה בהקניית ערך הערבות ההדדית בין חברי הקבוצה וכקבוצה כלפי החברה.

העמקת ההיכרות בין התלמידים באמצעות חפצים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העמקת היכרות בין המשתתפים על ידי חפצים; הפעילות מזמנת תקשורת שיש בה ביטוי של רגשות ושיתוף החברים בערכים או בחפצים משמעותיים.

קרא עוד  

רגע של רגש/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] דיאלוג, שיתוף פעולה, תקשורת והנחיה טובה באמצעות כרטיס רגשות על המחשב בלוח השיתופי.

קרא עוד  

העמקת ההיכרות בקבוצה באמצעות נעליים או תמונות נעליים/ רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העמקת הקשר בין המשתתפים. בניית זהות, זיהוי חוזקות, שאיפות, ראייה חיובית באמצעות נעלי תלמידים או תמונות של נעליים.

קרא עוד  

מה תעדיף?-משחק שתי האפשרויות/רשת דרכא

[פעילות בכיתה] משחק פשוט המאפשר היכרות ראשונית, שבירת קרח וגם העמקת היכרות.

קרא עוד  

הקבוצה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] היחידה עוסקת בהיווצרותה של קבוצה, בכוחה וביתרונותיה. כמו כן, היא דנה בקבוצות השייכות של התלמיד, בקבוצה המשמעותית ביותר בעיניו ובכיתה כקבוצה חברתית. סיום היחידה בהקניית ערך הערבות ההדדית בין חברי הקבוצה וכקבוצה כלפי החברה.

קרא עוד  

העמקת ההיכרות באמצעות גלגל ערכים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העמקת היכרות בין המשתתפים, היכרות עם האני העצמי, בירור זהות אישית או משפחתית דרך ערכים אישיים ומשפחתיים.

קרא עוד  

פרסומת אישית-היכרות דרך תכונות אופי/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] היכרות של החברים שלכם דרך תכונות אופי, איך אתם מוּכרים על ידי החברים שלכם.

קרא עוד  

לחץ חברתי-היכרות קבוצה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העמקת היכרות עם התלמידים.

קרא עוד  

שרשרת וירטואלית-היכרות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] יצירת קישור בין תלמידים לחפצים וקישור שרשרת, תוך כדי למידה בזום. המשימה מאפשרת חשיבה יצירתית וזריזות בהבאת חפצים, מאפשרת שיח על הקשר בין מביא החפץ ובין החפץ, וחשוב מכך: נקודת החיבור בינו ובין החבר הנוסף שהביא את החפץ. השאלה שתעלה היא מה הדבר המשותף ביניכם, באיזה עניין קושר החפץ ביניכם ועוד.

קרא עוד  

צייר לי ציור/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] דיאלוג, שיתוף פעולה, תקשורת והנחיה טובה האמצעות ציור על המחשב בלוח השיתופי.

קרא עוד  

תמונות מספרות-הכרת רגשות והיכרות/ רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] התמונה היא אמצעי תקשורת חשוב. באמצעות עדשת המצלמה, חלק מן המציאות ממוקד ומועבר לצופה. לעיתים, דמיונה של התמונה למציאות יוצר אצל הצופה תחושה שהוא היה שם, באירוע, ואולי אף השתתף בו בדרך כלשהי. התמונה מבליטה אלמנטים שונים ומנוגדים ויוצרת דרמה, קונפליקט, 'סיפור טוב'. היא פועלת על כל אחד מאיתנו בדרכים שונות, מעבירה מסרים, רגשות, עמדות ופרשנות ומעוררת תגובות רגשיות, אסוציאציות ומחשבות.

קרא עוד  

הספר שלי-היכרות/ רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] היכולת לדמיין הייתה הרבה יותר זמינה בימים שאנחנו היינו ילדים. לכולנו יש זיכרונות של בהייה בחלון הפתוח, כשאנחנו מדמיינים מעבר לו ארץ רחוקה מלאה בהרפתקאות או שימוש בחפץ משומש אחד, כמו נעל ישנה, קופסה ריקה, או שעון מקולקל, כדי ליצור סיפור שלם על מעברים בזמן לכוכב מסתורי. תלמידים יתבקשו לספר סיפור דמיוני שיורכב מרשימת הספרים שכל אחד יביא.

קרא עוד  

צייר לי ציור/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] דיאלוג, שיתוף פעולה, תקשורת והנחיה טובה האמצעות ציור על המחשב בלוח השיתופי

קרא עוד  

הסיפור המאולתר/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] הדיון במליאה יעסוק בשאלות: כיצד התחבר הסיפור – בתהליך של עבודת צוות או בודדים? כיצד התמודדה הקבוצה עם המשימה? מי הוביל? מה היו הקשיים? מה היו ההצלחות ועוד.

קרא עוד  

שיתוף פעולה ותקשורת בינאישית בצוות/שיעור אחר

[פעילות בכיתה] השיעור עוסק במיומנויות שונות של שיתוף פעולה ועבודה בצוות הנדרשות לשם ייעול ושיפור העבודה של צוותים. עבודת צוות מגלמת את הטוב שבשני העולמות: מצד אחד בניית תקשורת טובה, קשב ודיוק, תיאום ציפיות וקבלת אחריות אישית וקבוצתית; ובו-בזמן ליהנות ממגוון הדעות של חברי הצוות, להיתרם מנקודות המבט השונות, להגביר את ההזדמנות לחשיבה אחרת ויצירתית ולאפשר למידה מאחרים.

קרא עוד  

עבודת צוות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] ההפעלות מלמדות על חשיבותה של עבודת צוות בהשגת מטרות הקבוצה ובהגדלת תפוקותיה, ועל התרומה האישית הרבה של עבודת הצוות לכל אחד מיחידי הקבוצה.

קרא עוד  

הדרך לשותפות/מטח

[פעילות אינטראקטיבית] היכולת לעבוד בצוות, לשתף פעולה ולעבוד בשותפות בחברה מרובת תרבויות, נחשבת לאחת ממיומנויות המאה ה-21. עם זאת, שותפות דורשת מיומנויות וערכים שקשה ליישם בכלל ובחברה מרובת קבוצות ותרבויות בפרט; רובנו רגילים ללמוד, לעבוד ולפעול בנפרד, ולעתים אף מתוך תחרותיות וניכור. פעילות זאת תעסוק בדרך לשותפות ובתנאים לשותפות מיטבית, הכוללים מיומנויות וערכים כגון כבוד, סבלנות, הבנה ושיתוף פעולה.

קרא עוד  

עבודת צוות/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות מתוקשבת] על חשיבותה של עבודת צוות בהשגת מטרות הקבוצה ובהגדלת תפוקותיה, ועל התרומה האישית הרבה של עבודת הצוות לכל אחד מיחידי הקבוצה.

קרא עוד  

סרטונים בנושא עבודת צוות

קרא עוד  

תאום ציפיות/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה] פעילות חווייתית שנועדה לאפשר לתלמידים לבטא את הרגשות והציפיות שלהם מעצמם מחבריהם לכיתה ומהמחנך, ליצור גיבוש קבוצתי ולחבר אמנה או הסכם קבוצתי

קרא עוד  

תאום ציפיות: ''זה לא הצבע''/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה] פעילות בה יבחינו התלמידים בין ציפיות בשלושה מישורים שונים - ציפיות מהחברה, מהמחנך ומהלימודים - באמצעות שימוש בצבעים שונים.

קרא עוד  

תאום ציפיות כאמצעי ליצירת הסכם/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] קביעת מערכת מוסכמת של כללים הכרחית לפעילות משותפת בעתיד. תיאום הציפיות יכול להתייחס להיבטים שונים של ה"יחד" של הקבוצה. היבטים אלו צריכים לענות על צרכיו של כל אחד מהחברים, שכן ללא הסכמה משותפת לא ייווצר הדבק החברתי.

קרא עוד  

קישור לאתרים ופעילויות

קרא עוד  

חמין של ציפיות/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לבחון את הציפיות של המשתתפים מן הפעילות הקבוצתית ולתאם בין הציפיות השונות כדי ליצור בסיס לעבודה משותפת ולהכיר בצורך לערוך תיאום ציפיות כבסיס לקבלת החלטות, לתכנון משותף ולגיבוש המשתתפים.

קרא עוד  

גם מסע בן אלף מילין מתחיל בצעד אחד/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לבחון את הציפיות של המשתתפים מהקורס ולתאם בין הציפיות השונות כדי ליצור בסיס ללמידה משותפת ולהכיר בחשיבות הכלי של תיאום ציפיות לעבודת המחנך לגיבוש הכיתה כבסיס לקבלת החלטות ולתכנון משותף.

קרא עוד  

חמש משאלות/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לבחון את הציפיות של המשתתפים מהקורס ולתאם בין הציפיות השונות כדי ליצור בסיס ללמידה משותפת ולהכיר בחשיבות הכלי של תיאום ציפיות לעבודת המחנך לגיבוש הכיתה כבסיס לקבלת החלטות ולתכנון משותף.

קרא עוד  
לחץ חברתי-היכרות קבוצה/רשת דרכא

לחץ חברתי-היכרות קבוצה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העמקת היכרות בין המשתתפים, אווירה חיובית ומקדמת, כוחה של פרזנטציה; תהליך תקשורתי של העברת מסר מהדובר לקהל הצופים והמאזינים, אמון, אמינות.

קרא עוד  
השפעה של קבוצה לחץ חברתי/רשת דרכא

השפעה של קבוצה לחץ חברתי/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] התמודדות עם לחץ חברתי, כוחה של קבוצה

קרא עוד  
לחץ חברתי/יסודות

לחץ חברתי/יסודות

[פעילות מתוקשבת] במערך נעשית הבחנה בין לחץ חברתי חיובי לשלילי ומוצעת למידת דפי מקורות של הרמב"ם.

קרא עוד  
לחץ חברתי/שיעור אחר

לחץ חברתי/שיעור אחר

[פעילות בכיתה] לחץ חברתי הינו מנגנון טבעי הפועל בכל עת. חשוב להיות ערים ליתרונותיו ולחסרונותיו ובעיקר לדעת לשים לב למקומות בהם לחץ חברתי סמוי עלול לגרום לנו להגיע למקומות שאינם טובים לנו.

קרא עוד  
לוקחים סיכון/בין הצלצולים

לוקחים סיכון/בין הצלצולים

[פעילות בכיתה] בפעילות זאת נעסוק בלחץ החברתי בכלל, ובלחץ, המניע ילדים לקחת סיכונים ואף לפגוע בעצמם, בפרט.

קרא עוד  
להיות כמו או לא להיות/מנהל חברה ונוער

להיות כמו או לא להיות/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מערך שיעור ובו עולה קונפליקט בין התנהגות דומה לזו של הכול ובין עמידה על עקרונות.

קרא עוד  
חברים ולא שותים/מט''ח

חברים ולא שותים/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית העוסקת בנושא של לחץ חברתי ושתיית אלכוהול.

קרא עוד  
מה הלחץ?-לחץ חברתי/מט''ח

מה הלחץ?-לחץ חברתי/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] המצגת שלפניכם מלווה את הפרק "מה הלחץ" מתוך סדרת הרשת Freeze ,הכוללת שישה פרקים העוסקים במצבים חברתיים מגוונים.

קרא עוד  

הבדידות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] היחידה עוסקת בפיתוח מודעות להיקף תופעת הבדידות החברתית בישראל. ביחידה זו, נעמוד על הגדרת הבדידות, על היקפה ועל ביטוייה, נבחן מה אנו יכולים לעשות למען הבודד ומהי מקומה של הערבות ההדדית נוכח תופעה זו.

קרא עוד  

לא תעמוד על דם רעך/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] היחידה עוסקת באפשרויות בהם נדרש אדם להושיט עזרה על פי העיקרון "לא תעמוד על דם רעך" במצבים מסכני חיים. במסגרת היחידה נחשפים התלמידים לאפשרויות של אירועי הצלת חיים, ובוחנים את הנושא מבחינה חברתית, חוקית ואתית – בישראל ובעולם.

קרא עוד  

כולנו אור איתן/תרבות יהודית ישראלית

[פעילות מתוקשבת] איך נוכל להאיר פנים זה לזה ולהרבות אור וטוב בעולם? איך נוכל ליישם את עקרון הערבות ההדדית בחיינו האישיים?

קרא עוד  

חיזוק שומר הסף שבי-פיתוח אחריות אישית וחברתית הבחירה של ה"עומד מן הצד"/שפ''י

[פעילות בכיתה] קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. כחלק מתהליך רחב של חיזוק כישורי חיים", מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון. השיעור נכתב על מנת לתת מקום לעיסוק בדילמה של הנער או הנערה העדים להתנהגות פוגענית בסביבתם ומתלבטים באיזו דרך פעולה לבחור.

קרא עוד  

חיזוק שומר הסף שבי - פיתוח אחריות אישית וחברתית במצבי פגיעה ברשת/שפ''י

[פעילות מתוקשבת] קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. תפקידנו כאנשי חינוך, להעלות למודעות ולהדגיש את החשיבות הרבה בהגשת עזרה, ערבות הדדית, דיווח למבוגר והתערבות במצבי מצוקה. מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון במרחב הווירטואלי - תופעת "השיימינג" ברשתות החברתיות.

קרא עוד  

כל ישראל ערבים זה לזה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] הפעילות עוסקת באפשרות בה נדרש אדם להושיט עזרה על פי העיקרון "לא תעמוד על דם רעך" במצבים מסכני חיים.במסגרת הפעילות נחשפים התלמידים לאפשרות של אירוע הצלת חיים, ובוחנים את הנושא מבחינה חברתית, חוקית ואתית.

קרא עוד  

ערבות הדדית ברשת/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] כדי לקדם ערבות הדדית ברשת, נדון תחילה בזכות לפרטיות בני הנוער הפועלים במרחב הדיגיטלי. נסביר מהי הזכות לפרטיות ונכיר את ההיבטים החוקיים והמוסריים שלה. נכיר מצבי פגיעה שונים ברשת ונתנסה בדרכי התמודדות שונות, בהתמקדות בערבות הדדית ובהתנהלות חברתית אקטיבית.

קרא עוד  

[לא] לעמוד מן הצד/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מערך הפעילות שלפניכם נועד לחשוף את התלמידים לתופעת העמידה מהצד, להעלות למודעות את השלכותיה האפשריות לנוכח תופעות של גזענות ואלימות, לטפח מיומנויות של אמפתיה בין ילדים ובין קבוצות, ולקדם ערכים של סולידריות ואחריות חברתית, למשל יידוע או הזעקת עזרה של מבוגר, גיוס תמיכה חברתית, התייעצות עם איש מקצוע או מבוגר משמעותי, קטיעת הסיטואציה הפוגענית בדרך עקיפה, ועוד.

קרא עוד  

חייב/שפ''ינט

[פעילות מתוקשבת] בשיעור "חייב" נחשפים התלמידים לסיפורו של נער שחברו הטוב חלה ואושפז. בסיפור עולות סוגיות אודות – התמודדות עם מצבי לחץ, נאמנות, ליווי חבר חולה, תחושת בחירה, תחושת מחויבות.

קרא עוד  

תקשורת מקרבת/שיעור אחר

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור החושף את התלמידים לעקרונות התקשורת המקרבת ומקנה כלים לפתרון מצבי קונפליקט ממקום של הקשבה והבנה הדדית.

קרא עוד  

סרטונים בנושא התמודדות עם קונפליקטים

סרטונים בנושא התמודדות עם קונפליקטים

קרא עוד  

סודו של ניר/בין הצלצולים

[פעילות מתוקשבת] ניר הוא ילד מוכה. אביו מכה אותו. ניר שומר על כך בסוד, אך מתן, חברו לכיתה, מגלה את הסוד. למתן יש דילמה קשה: האם לספר למישהו, כדי לעזור לניר? ואולי עליו לשמור על הסוד, כדי לכבד את רצונו של מתן? מתן יודע: אם הוא יספר למישהו, הוא עלול לאבד את אמונו של ניר..

קרא עוד  

מסכסוך לקונפליקט/יסודות

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור ובו והצעה של טקטיקות אפשריות לניהול סכסוך.

קרא עוד  

התמודדות עם קונפליקטים בקבוצה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מערך שיעור ובו והתנסות במצבי קונפליקט המטרה להעלות למודעות את קיומם של קונפליקטים ולהמחיש למשתתפים כי בני אדם נוטים להפעיל כוח גם במקרים שיש אלטרנטיבה אחרת.

קרא עוד  

קונפליקטים ודרכי התמודדות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] בעקבות צפייה בסרט בוחנים המשתתפים דרכי התמודדות עם קונפליקטים שונים ובודקים מהם היתרונות והחסרונות שלהן.

קרא עוד  

הרצל אמר/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] בחינת יכולת הקשבה ותגובה .הקשבה משמעה בראש וראשונה נוכחות: נוכחות עם האחר, נוכחות ב"כאן ועכשיו" של המפגש. אפשר לשבת מול אדם ולא להיות נוכחים באופן מוחלט – להיות רחוקים, מוטרדים על ידי מחשבות חיצוניות. הקשבה דורשת ריכוז ותשומת לב.

קרא עוד  

שרשרת וירטואלית-היכרות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] יצירת קישור בין תלמידים לחפצים וקישור שרשרת, תוך כדי למידה בזום. המשימה מאפשרת חשיבה יצירתית וזריזות בהבאת חפצים, מאפשרת שיח על הקשר בין מביא החפץ ובין החפץ, וחשוב מכך: נקודת החיבור בינו ובין החבר הנוסף שהביא את החפץ. השאלה שתעלה היא מה הדבר המשותף ביניכם, באיזה עניין קושר החפץ ביניכם ועוד.

קרא עוד  

שרשרת עב"מ-חשיבה יצירתית ופיתוח דמיון/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] היכולת לדמיין הייתה הרבה יותר זמינה כשהיינו ילדים. לרבים מאתנו יש זיכרונות של בהייה בחלון פתוח, כשאנו מדמיינים מעבר לארץ רחוקה, מלאה בהרפתקאות; או שימוש בחפץ משומש כמו נעל ישנה, קופסה ריקה, או שעון מקולקל, כדי ליצור סיפור שלם על מעברים בזמן לכוכב מסתורי. כעת אנו מכינים את התלמידים לטיסה על כנפי הדמיון באמצעות החפצים, כאשר כל חפץ יהפוך למשהו דמיוני בעזרת החברים.

קרא עוד  

הספר שלי-חשיבה יצירתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] חשיבה יצירתית ודמיון היכולת לדמיין הייתה הרבה יותר זמינה בימים שאנחנו היינו ילדים. לכולנו יש זיכרונות של בהייה בחלון הפתוח, כשאנחנו מדמיינים מעבר לו ארץ רחוקה מלאה בהרפתקאות או שימוש בחפץ משומש אחד, כמו נעל ישנה, קופסה ריקה, או שעון מקולקל, כדי ליצור סיפור שלם על מעברים בזמן לכוכב מסתורי. התלמידים יתבקשו יתבקשו לספר סיפור דמיוני שיורכב מרשימת הספרים שכל אחד יביא.

קרא עוד  
רגע של רגש/רשת דרכא

רגע של רגש/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] דיאלוג, שיתוף פעולה, תקשורת והנחיה טובה באמצעות כרטיס רגשות על המחשב בלוח השיתופי

קרא עוד  
גלגל הרגשות/רשת דרכא

גלגל הרגשות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] הפעילות מלמדת כי קיימים ביטויי רגשות שונים לאותו אירוע –הרגשות הם אינדיבידואליים, וחשוב לכבד אותם.

קרא עוד  
פרסומת אישית/רשת דרכא

פרסומת אישית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] היכרות של החברים שלכם דרך תכונות אופי, איך אתם מוּכרים על ידי החברים שלכם, חיזוק הערכה עצמית, הכרת הכוחות שבי

קרא עוד  
איך אני מרגיש?הדמויות על העץ/רשת דרכא

איך אני מרגיש?הדמויות על העץ/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] דיאלוג, שיתוף פעולה, תקשורת והנחיה טובה באמצעות כרטיס רגשות על המחשב בלוח השיתופי

קרא עוד  
תמונות מספרות-הכרת רגשות/רשת דרכא

תמונות מספרות-הכרת רגשות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] התמונה היא אמצעי תקשורת חשוב. באמצעות עדשת המצלמה, חלק מן המציאות ממוקד ומועבר לצופה. לעיתים, דמיונה של התמונה למציאות יוצר אצל הצופה תחושה שהוא היה שם, באירוע, ואולי אף השתתף בו בדרך כלשהי.

קרא עוד  
מפתח הלב/רשת דרכא

מפתח הלב/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] היכרות אישית דרך צרור מפתחות והמשך הפעלה למפתח הלב, ביטויי לשון עם המילה לב, במפתח הלב נוכל לזהות רגשות, וכיצד אנו פועלים לסיוע ועזרה. ניתן להפעיל במגוון של כיוונים ולפתח דיונים מרתקים... צאו לדרך!

קרא עוד  
מקום חדש-תקוות,חששות וציפיות/מנהל חברה ונוער

מקום חדש-תקוות,חששות וציפיות/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] המעבר לבית ספר חדש טומן בחובו תקוות, ציפיות וחששות לצד חלומות ותקוות. מטרת הפעילות לתת לתלמידים כלים להתמודדות עם הרגשות והתחושות.

קרא עוד  
מעברים-ציפיות וחששות/מנהל חברה ונוער

מעברים-ציפיות וחששות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] פעילות שמטרתה לאוורר את הרגשות והחששות המלווים את המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה ולייצר חוויה נורמטיבית בתוך קבוצת השווים

קרא עוד  

מעורבות חברתית

לקראת בחירות למועצת תלמידים,מעורבות אזרחית ומנהיגות

גאוות יחידה/רשת דרכא

גאוות יחידה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] כיצד נבנה מנהיג? מי מוביל? כיצד עובדים בצוות?

קרא עוד  
מה בוער לי? מה אני רוצה לתקן?/כל ישראל חברים

מה בוער לי? מה אני רוצה לתקן?/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] השיעור פורט את מושג המנהיגות לשאלות קונקרטיות המעסיקות את החברים בקבוצה. בכך הוא מקרב את נושא המנהיגות לכל אחד ואחד מהמשתתפים והופך אותו לרלוונטי עבורם.

קרא עוד  
מנהיגים ומנהיגות/שיעור אחר

מנהיגים ומנהיגות/שיעור אחר

[פעילות בכיתה] בחינת השאלה "מיהו המנהיג הטוב?" והבנת היתרונות הגלומים בהנהגה דמוקרטית.

קרא עוד  
לוקחים הנהגה-על הנהגה והתנהגות/רוח יהודית

לוקחים הנהגה-על הנהגה והתנהגות/רוח יהודית

[פעילות בכיתה] בפעילות זו נבחן היבטים שונים של המנהיגות לאור מקורות מהמורשת היהודית. נטען כי הבסיס למנהיגות הוא ההנהגה העצמית ויכולת המנהיג לשמש דוגמה ומופת לסביבתו.

קרא עוד  
סגנונות הנהגה/מנהל חברה ונוער

סגנונות הנהגה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] דיון בסגנונות הנהגה שונים, התמקדות ביתרונות וחסרונות של כל סגנון הנהגה והגמישות הנדרשת ממנהיג.

קרא עוד  
מעשה המנהיגות כמזמן משמעות/מנהל חברה ונוער

מעשה המנהיגות כמזמן משמעות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] היחידה עוסקת בנושא המנהיגות החל מהתבוננות במגוון רחב של מנהיגים, דרך בירור אישי של אלמנטים על מנהיגות בקרב התלמידים והייחודיות של מנהיגות הנוער, תוך שימת דגש על עשייה מנהיגותית כמזמנת משמעות בחיי התלמידים ומעודדת אותם לעשייה חברתית מובילת שינוי.

קרא עוד  
מערך שיעור משלב ערכים בנושא מנהיגות/המזכירות הפדגוגית

מערך שיעור משלב ערכים בנושא מנהיגות/המזכירות הפדגוגית

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור משלב ערכים בנושא מנהיגות

קרא עוד  
לך עם החולמים/כל ישראל חברים

לך עם החולמים/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] במהלך השיעור נבחן מה מאפשר לתרגם חלום לשפת המעשה ולהפוך אותו לאבן דרך בשינוי חברתי. השיעור מפגיש את הלומדים עם המונחים "חלום" ו"חזון", ומתמודד עם סוגיות הקשורות בגיבוש של חזון.

קרא עוד  
וירא בסבלותם-כאב מניע מנהיגות/כל ישראל חברים

וירא בסבלותם-כאב מניע מנהיגות/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] במהלך השיעור נבחן מה מאפשר לתרגם חלום לשפת המעשה ולהפוך אותו לאבן דרך בשינוי חברתי. השיעור מפגיש את הלומדים עם המונחים "חלום" ו"חזון", ומתמודד עם סוגיות הקשורות בגיבוש של חזון.

קרא עוד  
יש מחיר למנהיגות?/חכימא

יש מחיר למנהיגות?/חכימא

[פעילות מתוקשבת] הלומדים יבינו שמנהיגות כרוכה באחריות רבה ומלבד הכבוד והיוקרה שיש בצידה היא דורשת השקעת זמן ומשאבים נוספים.

קרא עוד  

לבחור נכון-ערכיו של נציג ציבור/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מערך שיעור שמטרתו להכיר את שיקולי הדעת הכרוכים בבחירת נציגים הראויים לייצג את נוער במועצה, זאת על מנת להקים ולגבש מועצה פעילה ויעילה ולקדם מטרות ערכיות.

קרא עוד  

קישור לאתרים שונים ולפעילויות לקראת בחירות למועצת תלמידים

קרא עוד  

איתור צרכים-המחויבות ההדדית בין נציגי מועצה לבוחריהם/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור שמטרתו לאתר צרכים של בני הנוער שמועצת התלמידים יכולה למלא. ולדון במחויבות ההדדית בין נציגי המועצה לבוחריהם..

קרא עוד  

מועצת תלמידים בית ספרית ככלי ליישום דמוקרטיה/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת]מועצת התלמידים במערכת החינוך מאפשרת לתלמידים ולבני נוער התנסות באורח חיים דמוקרטי: מעשית ומהותית. לפניכם, יחידת לימוד משולבת (היברידית) המכילה שלושה שיעורים של כ-45 דק' בנושא זה. ניתן לבחור בשיעור אחד מתוך השלושה. להלן שלושת השיעורים: שיעור 1 – למה לי מועצת תלמידים שיעור 2 – השינוי מתחיל בי שיעור 3 – בחירות לנציג מועצה, תהליך דמוקרטי כיתתי

קרא עוד  

מהו משוב?/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרת ההפעלה להעלות למודעות את חשיבותו של המשוב והשפעתו על פעילות המועצה ולהעלות למודעות את הערכים הדמוקרטיים

קרא עוד  

איך בוחרים נכון? /עידית שרעבי-חמ''ד נתיבי נועם דרכא

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות: 1. התלמידים יהיו מודעים לשיקוליהם בבחירת נציגים למועצת תלמידים. 2. התלמידים יכירו את התכונות הנדרשות לנציגי מועצת תלמידים.

קרא עוד  

שיעור בנושא מנהיגות - הכנה לבחירות מועצת תלמידים /עידית שרעבי-חמ''ד נתיבי נועם דרכא

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות: 1. התלמיד יגדיר מהי מנהיגות. 2. התלמיד יבחן מאפייני מנהיגות שונים. 3. התלמיד יבחן יתרונות וחסרונות של סוגי מנהיגות שונים.

קרא עוד  

מעורבות אזרחית/יסודות

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה ננסה להבין מהי "מעורבות אזרחית". נבין כי למעורבות אזרחית יש צורות ביטוי שונות, ממעורבות יומיומית ועד מעורבות מינימלית או אפילו אפס מעורבות.

קרא עוד  

הזכות לומר לא–גבולותיה של ההפגנה/מכון הרטמן

[פעילות מתוקשבת] בשיעור הזה נלמד על זכות ההפגנה, והיבטיה השונים. הפגנה, כביטוי של מחאה והתנגדות למעשי השלטון היא אחת מזכויות האזרח הבסיסיות בחברה דמוקרטית. נבין מהו כוחה ומה היא מאפשרת לנו ,נעמוד על גבולותיה וסכנותיה.

קרא עוד  

התנדבות ומעורבות כביטוי לאזרחות/מינהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] אחד מהיעדים העיקריים של החינוך לאזרחות הוא טיפוח בני נוער בעלי תחושת השתייכות לחברה ולמדינה, מעורבים ואכפתיים. שעור זה עוסק בנושא המעורבות החברתית, באפשרויות ובהזדמנויות לתרום, להשפיע ולהתנדב בתבונה.

קרא עוד  

עוגת הפנאי שלי/מינהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] מטרות הפעילות לבחון את דפוסי בילוי הפנאי של בני נוער, לבדוק את המצוי והרצוי בדפוסי בילוי הפנאי של בני נוער, לדון בפער בין הרצוי והמצוי בדפוסים האלה ולהבהיר את החשיבות של שילוב פעולות נתינה והתנדבות בפעילות הפנאי.

קרא עוד  

חוברות בנושא מעורבות אזרחית פעילה

חוברות בנושא מעורבות אזרחית פעילה

קרא עוד  

על ערכים ועל רווחים/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] ההפעלה מבוססת על משחק שבו המשתתפים עומדים על המחיר שמשלמת חברה במצב של העדר סולידריות וערבות הדדית בין חבריה

קרא עוד  

לעשות קצת יותר ממה שחייבים/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לדון בתרומתם של בני הנוער לקהילה ולחברה בישראל, לברר מה בין אזרחות פסיבית לאזרחות פעילה ולעודד את פעילי התוכנית מחויבות אישית להמשך במעורבות אזרחית פעילה בתום שנת פעילותם.

קרא עוד  

לצאת מהבועה/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לבחון ביטויים מעשיים של מעורבות אזרחית ולעורר מודעות בקרב בני הנוער לחשיבות של אחריות ומעורבות אזרחית בחברה דמוקרטית.

קרא עוד  

למה תנועת נוער /מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות 1. לאפיין את הייחודי שבפעילות תנועות הנוער ואת ההווי המתרקם בהן. 2. לעורר בקרב הילדים ובני הנוער רצון ומוכנות להגיע לפעילות בתנועות הנוע

קרא עוד  

מעורבות חברתית ואחריות אישית לאור חזון החמ''ד/ מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] יעד משרד החינוך לטיפוח מעורבות חברתית ואחריות אישית מהווים ביטוי לחיים של יהודי מאמין המודע לעצמו, מחויב לקיום מצוות ומעורב בקהילה, בעם ובמדינה. במסגרת שבוע החמ"ד, ניתן להתחבר לחזון החמ"ד ולקיים פעילות זו שנועדה לברר את הקשר שבין המושגים מעורבות חברתית ואחריות אישית.

קרא עוד  

החברה הישראלית

דמוקרטיה גזענות, סטראוטיפים ודעות קדומות, מוגנות ומניעת אלימות מינית מוגנות ומניעת אלימות מינית

יש לי חלום-שווים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] מערך פעילות הנוגע לחברה הישראלית תוך עיון בערכים של חיי אדם, כבוד האדם, השוויון והחירות הקשורים גם בחברה היהודית – ישראלית/ מותאם גם לפעילות בעקבות האירועים בארצות הברית

קרא עוד  

כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה,כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת/בכיתה] התלמידים יכירו בשוני בין בני האדם, הן בחיצוניותם הן בפנימיותם, וידונו בחשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים ובדרך החוקית שבה יכול כל אדם להביע את דעתו בחברה דמוקרטית, הפעילות מחזקת את חשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים.

קרא עוד  

החובה לומר לא להסתה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] האם חופש הביטוי עלול לפגוע בדמוקרטיה? מה בין חופש הביטוי להסתה? האם למדנו את הלקח מרצח רבין?

קרא עוד  

רוב ומיעוט בכיתה/בין הצלצולים

[פעילות בכיתה] בפעילות זו נעסוק בשאלות 1. האם די ברוב קולות כדי לקבל החלטות ראויות בכיתה? 2. האם עקרון הרוב צריך להיות העיקרון היחידי במשטר דמוקרטי? 3. כיצד ניתן להימנע מעריצות הרוב?

קרא עוד  

שלטון החוק-הציות לחוק/בין הצלצולים

[פעילות בכיתה] הציות לחוק חשוב מאוד. חוק שאין מצייתים לו, הוא נטול ערך, כי אינו ממלא את תפקידו. כדי שהחוק יבוצע, יש מוסדות שתפקידם לאכוף אותו: המשטרה ובתי המשפט. ומה אם אזרחים אינם מצייתים לחוק ועושים דין לעצמם? האם יש נסיבות המצדיקות זאת?

קרא עוד  

שלטון החוק-מהו חוק "טוב"?/בין הצלצולים

[פעילות בכיתה] לא כל חוק הוא חוק ראוי. כדי שיהיה ראוי, עליו לעמוד בכמה קריטריונים, ובהם: סְבִירוּת. אמנם הרשות המחוקקת – הכנסת – מחוקקת חוקים, שמטרתם להסדיר את החיים החברתיים ולשמור על הסדר הטוב, אך יש גם הצעות חוק, שהן פוגעות בחופש הפרט או מתערבות בחייו יתר על המידה.

קרא עוד  

"הנחשול"-האם זה יכול לקרות גם כאן?/האתגר: חינוך לערכים

[פעילות מתוקשבת] דיון על דמוקרטיה מול דיקטטורה. צפייה בסרט "הנחשול", על בניית דיקטטורה בכיתה דמוקרטית. האם זה יכול לקרות גם כאן?

קרא עוד  

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא גזענות סטראוטיפים ודעות קדומות

קרא עוד  

על סטראוטיפים ודעות קדומות, ומה הקשר לגזענות?/קדמה

[פעילות מתוקשבת] המערך המוצע עוזר לתלמידים לפתח מיומנות של התבוננות ביחס לעצמם ולסביבתם, לדון בהיבטים המאתגרים של גזענות, ומה אנו יכולים לעשות כדי להתמודד איתם.

קרא עוד  

מאגר פעילויות העוסק ביוצאי אתיופיה/ צוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

מגוון פעילויות ומערכים ללימוד בכיתה. היכנסו למערכי השיעור המגוונים בנושא יוצאי העדה האתיופית והיחס ליוצאי העדה האתיופית.

קרא עוד  

סרטונים בנושא גזענות סטראוטיפים ודעות קדומות

קרא עוד  

קונפליקט בין-תרבותי/בין הצלצולים

[פעילות מתוקשבת] ההפעלה מתבססת על המודל של פרופסור חיים וורצל (1988):מאתנוצנטריות לרב-תרבותיות, הפעלה זאת עוסקת בשלב השלישי מתוך שבעת השלבים. שלב זה נקרא: קונפליקט בין-תרבותי.

קרא עוד  

פיוס מתחיל כאן, סליחה מתחילה כאן!/האגודה לזכויות האזרח

[פעילות מתוקשבת] הפעילות שלהלן תעסוק בתהליך נוסף של ניסיון לפיוס בין הקבוצות, שהחל בעקבות רעיון של נלסון מנדלה להשתמש בקבוצת הרוגבי הדרום אפריקאית על מנת לאחד את האוהדים.

קרא עוד  

ערכה חינוכית בנושא גזענות - האגודה לזכויות האזרח

ערכה חינוכית בנושא גזענות / מחלקת החינוך, האגודה לזכויות האזרח בישראל

קרא עוד  

מערך שיעור סביב שיר: "מדינת משטרה"-רביד פלוטניק/קדמה

[פעילות מתוקשבת] מערך השיעור הבא עושה שימוש בשירו של רביד פלוטניק, זמר וראפר ישראלי, "מדינת משטרה". מטרתו להפגיש את התלמידים עם תופעת הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה באמצעות הצפת שאלות, הקשבה לקולותיהם של יוצאי אתיופיה, הרחבת הידע והעלאת המודעות לתופעה זו.

קרא עוד  

מסטריאוטיפים וגזענות לשותפות ואחדות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] היחידה עוסקת בחינוך לאחדות, לחיים משותפים ולמניעת גזענות. נעשה זאת דרך בירור המושגים: סטריאוטיפים, דעות קדומות, גזענות, אחדות ושותפות. כמו כן, נדון בדרכים למניעת גזענות ועידוד אחדות ושותפות בחברה הישראלית.

קרא עוד  

בונים מדינה חדשה/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] באמצעות המצגת התלמידים בוחרים חוקים למדינה חדשה, בלי לדעת מי הם יהיו במדינה החדשה שיקימו. הפעילות מעודדת את התלמידים לחשוב באיזו מדינה הם היו רוצים לחיות ומהי מדינה צודקת.

קרא עוד  

[לא]לעמוד מהצד/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מערך הפעילות שלפניכם נועד לחשוף את התלמידים לתופעת העמידה מהצד, להעלות למודעות את השלכותיה האפשריות לנוכח תופעות של גזענות ואלימות, לטפח מיומנויות של אמפתיה בין ילדים ובין קבוצות, ולקדם ערכים של סולידריות ואחריות חברתית,

קרא עוד  

גזענות ואפליה/פרדס

[פעילות מתוקשבת] לימוד על המושגים וחשיפה לסוגים שונים שלהם, במטרה להעלות את המודעות לגזענות הקיימת היום בתחומים שונים

קרא עוד  

גבול שמת בל יעבורון...פעילות בעקבות מכתב מנשיא המדינה-גבולות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] בעקבות אירוע האונס באילת כתב נשיא המדינה מכתב פתוח לנער ונערה על גבולות והצבת גבולות. מטרת מערך הפעילות וקריאת מכתב נשיא המדינה היא להביא למודעות התלמידים את חשיבות הצבת הגבולות האישיים בתחומי החיים השונים ואת משמעות הגבולות שלא ניתן לעבור אותם בשום מצב.

קרא עוד  

התמודדות עם אלימות מינית-החפצה, ניפוץ מיתוסים ואחריות חברתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] הפעילות מתייחסת לנושא ההחפצה והמיתוסים ביחס לאלימות מינית. בסיום הפעילות מתקיים שיח על האחריות האישית והחברתית שלנו למיגור התופעה.

קרא עוד  

הטרדות מיניות-מחוץ לתחום/בין הצלצולים

[פעילות מתוקשבת] מצגת העוסקת בנושא המורכב והרגיש-הטרדה מינית. מטרת המצגת היא לצייד את התלמידים בידע, מודעות וכלים להתמודד במצבים של הטרדה מינית ובדילמות הקשורות אליהם.

קרא עוד  

פעילות בנושא אלימות מינית-בעקבות קמפיין #me_too/התנועה הקיבוצית

[פעילות מתוקשבת] פעילות שמטרתה לתת לחניכים כלים לזהות את הנורות האדומות למגע מיני שאינו ברצון ובהסכמה הדדיים. ולהפנות את התלמידים לקבלת תמיכה ועזרה במקרה של תקיפה או חשש לפגיעה מינית.

קרא עוד  

"יֵש סָ פֵ ק? אֵ ין סָ פֵ ק!"-לומדים להישמר מפני פגיעות מיניות ברשת/שפ''י

[פעילות מתוקשבת] שיעור כישורי חיים שבו התלמידים התלמידים ילמדו אודות מצבי פגיעה מינית ברשת, פתחו כלים לזיהוי אינטואיטיבי ומעשי של פגיעות אפשריות ברשת וירכשו מידע וכלים אודות פגיעות מיניות ברשת, עצירתן והתמודדות עמן.

קרא עוד  

איך נזהה פגיעה מינית מקוונת?/שפ''י

[פעילות מתוקשבת] הפעילות שלפניכם מבוססת על המתודה הידועה כ"קפה דילמה", היא מורכבת משלוש תחנות שונות המאירות זוויות שונות בנושא הפגיעה ברשת כפי שיכולים לפגוש בה תלמידים הלומדים בחטיבת הביניים ובתיכון.

קרא עוד  

קישור למערכי שיעור ופעילויות במסגרת שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית/שפ''י

קישור למערכי שיעור ופעילויות במסגרת שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית/שפ''י

קרא עוד  
להיות ישראלי/מנהל חברה ונוער

להיות ישראלי/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] "הזהות הישראלית" הינה נושא מורכב המחייב דיון מעמיק. הפעילות כוללת מספר שלבים – ניתן לבחור להתמקד בחלקים מתוך הפעילות בהתאם לצורכי המשתתפים. מומלץ לקיים פעילויות בנושא זהות אישית, השתייכות ועוד כהקדמה לפעילות זו

קרא עוד  
ישראלי=יהודי?/תרבות il

ישראלי=יהודי?/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] מטרת השיעור היא שהתלמידים יבינו שבישראל יש אנשים המשתייכים לדתות שונות, ובשל התפיסה הגורסת שישראלי הוא בראש ובראשונה יהודי, אנשים אלה חווים ניכור וחוסר שייכות. הפעילות תעודד את התלמידים לקבל אנשים בישראל באשר הם ולנהוג כלפיהם בכבוד, ללא קשר לדת שאליה הם משתייכים.

קרא עוד  
בין זהות יהודית לזהות ישראלית/רוח יהודית

בין זהות יהודית לזהות ישראלית/רוח יהודית

[פעילות בכיתה] זהותו של אדם מורכבת ממכלול זהויות שונות: זהות מגדרית, זהות לאומית, זהות משפחתית, זהות עדתית וכדומה. כליווי לתהליך גיבוש זהותם של התלמידים בשלב זה של חייהם, ננסה לעורר את התלמידים להתבונן ולבחון לעומק את המרכיב היהודי והישראלי שבזהותם.

קרא עוד  
לוח השנה כבמה משותפת לזהות/מנהל חברה ונוער

לוח השנה כבמה משותפת לזהות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] לוח השנה הישראלי (המבוסס על לוח השנה העברי) יכול לשמש בסיס לדיון במכנים המשותפים לחברי הקבוצה ובזהות הקולקטיבית של כלל החברה הישראלית כחברה רב תרבותית.

קרא עוד  
זהות אישית/תרבות il

זהות אישית/תרבות il

[פעילות בכיתה] שיעור פתיחה סביב עבודת שורשים וזהות

קרא עוד  
זה השם שלי/מט''ח

זה השם שלי/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית העוסקת בדרך חווייתית בקשר שבין השם שלנו והזהות האישית והקבוצתית שלנו. המצגת מעוררת חשיבה ודיון לגבי הכללות, סטריאוטיפים ודעות קדומות.

קרא עוד  
זהות בחברה מגוונת/מט''ח

זהות בחברה מגוונת/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] הפעילות עוסקת בזהות וממה היא מורכבת, מה קורה לזהות במפגש עם האחר, הנטייה לחלוקה בין אנחנו ואתם והנטייה לקטגוריזציה.

קרא עוד  
מה חשוב לי כיהודי/מנהל חברה ונוער

מה חשוב לי כיהודי/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] הפעילות מזמנת בירור אישי וקבוצתי לגבי משמעות הזהות היהודית והמאפיינים החשובים בעיני המשתתפים, בחינת מסגרות החיים בהן מתממשת הזהות היהודית, והתבוננות בזהות היהודית בדורות הבאים.

קרא עוד  
תעודת זהות באמצעות ניתוחSWOT אישי/שפי''נט

תעודת זהות באמצעות ניתוחSWOT אישי/שפי''נט

[פעילות בכיתה] בשיעור זה יכירו התלמידים את ה-SWOT, כלי לניתוח אישי על פי חוזקות וחולשות, הזדמנויות ואיומים. הם יתאמנו בזיהוי החוזקות והחולשות שלהם ובזיהוי מצבי איום והזדמנויות. התלמידים ילמדו להשתמש בכלי לצורכי התפתחות אישיים וכדרך להתמודדות עם אתגרים.

קרא עוד  
ראי ראי שעל הקיר-מותאם חמ''ד/מנהל חברה ונוער

ראי ראי שעל הקיר-מותאם חמ''ד/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] פעילות המזמנת בירור אישי וקבוצתי לגבי משמעות ההשתייכות לציבור הדתי לאומי, האופן בו הציונות הדתית נתפסת בעיני המשתתפים, והתבוננות בדרך בה החברה החילונית בישראל תופסת את הציונות הדתית.

קרא עוד  
מתעודת זהות לתודעת זהות/קרן תל''י

מתעודת זהות לתודעת זהות/קרן תל''י

כיתה י' מתאפיינת במעברים – מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, מילדוּת לנערוּת. בגיל זה הנערים והנערות אזרחי מדינה ישראל מקבלים בפעם הראשונה את תעודת הזהות שלהם. ראינו צורך לפגוש את התלמידים בצומת הזה ולהציע להם מגוון רחב של תכנים כדי שיבררו מהי זהותם האישית, היהודית והישראלית. לשם כך כתבנו את תוכנית הלימודים מתעודת זהות לתודעת זהות.

קרא עוד  
אקורדיון/מנהל חברה ונוער

אקורדיון/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרת הפעילות לברר עם המשתתפים את מרכיבי הזהות ולבדוק אלו מהם ניתנים לבחירה.

קרא עוד  

פעילות בנושא יחסי יהודים-ערבים דרך צפייה בקטע מתוך עבודה ערבית/פרדס

[פעילות מתוקשבת] פעילות לבני נוער בנושא יחסי יהודים-ערבים דרך צפייה בקטע מתוך עבודה ערבית.

קרא עוד  

איך לדבר עם התלמידות/ים על מה שקורה עכשיו? בעקבות מבצע שומר החומות/קדמה

[פעילות מתוקשבת] האירועים שקורים סביבנו, המהומות, ההסלמה הגוברת, ההפגזות והאזעקות מצד אחד וההתלקחויות מבית מצד שני, המתח האלים וההתפרעויות של יהודים וערבים, ידיעות חדשותיות על פגיעות, ההצפה של האירועים ושל המידע -כל אלו מעלים בכולנו רגשות קשים מכל קשת הרגשות. אנחנו מציעות מהלך שיעור שמתחיל בבירור עצמי, ולאחריו פעילות כיתתית. בשל ריבוי האירועים בחרנו להתמקד במסגרת זאת בעימותים שבין האזרחים הערבים והיהודים בתוך החברה הישראלית.

קרא עוד  

קישור לאתרים בנושא חיים משותפים

קישור לאתרים בנושא חיים משותפים

קרא עוד  

קובץ פעילויות בנושא חיים משותפים

קובץ פעילויות בנושא חיים משותפים

קרא עוד  

מערך שיעור למען חיים משותפים/מרכז פרס

[פעילות מתוקשבת] ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ימים שמלווים בתחושות של כעס, פחד וחששות לקראת העתיד לבוא. השיח המפלג והתמונות הקשות שאנחנו רואים. מרחובות ערינו, מחייב אותנו לפתח שיח יחד עם התלמידים והתלמידות, ולעבד יחד איתם את התחושות המבלבלות שאנו והם חווים.

קרא עוד  

חינוך לשלום בעתות הסלמה/פרדס

[פעילות בכיתה] מערך פעילות למחנכים כיצד לשוחח עם תלמידים על האירועים האחרונים ה- 13/5/2021

קרא עוד  

מפגש כיתתי בנושא מבצע שומר החומות/המעורר

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור לשיח על המצב ובעיקר על מבצע שומר חומות

קרא עוד  

סרטונים בנושא חיים משותפים

סרטונים בנושא חיים משותפים

קרא עוד  

חיים משותפים/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] בהפעלות שלהלן נערוך עם התלמידים בירור ראשוני והיכרות עם המושג חיים משותפים וההקשר שלו לחיים בישראל.

קרא עוד  

יחסים בין קבוצות/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת חווייתית אינטראקטיבית העוסקת ביחסים בין קבוצות באמצעות דוגמה מעולם התלמידים. המצגת ממחישה את הנושאים הבאים: החלוקה לקבוצת הפנים וקבוצת החוץ, ההשפעה של דעות קדומות על היחס כלפי הקבוצה האחרת, וההשפעה של שיתוף פעולה לעומת סכסוך ועימות על יחסים בין קבוצות.

קרא עוד  

נקודות מבט שונות/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית הבאה להמחיש את הרעיון שאנשים שונים יכולים לראות את אותה ההתרחשות מנקודות מבט שונות. ההבדלים בין נקודות המבט עלולים להביא לאי הבנה ואף למחלוקות אם המשתתפים בהתרחשות אינם מודעים לנקודות המבט של האחרים.

קרא עוד  

קבוצות בלב הסערה/אקורד

[פעילות מתוקשבת] מערך השיעור "קבוצות בלב הסערה" מתמקד בשלושה "אחרים", קבוצות בישראל אליהן מופנית אצבע מאשימה בגין המשבר: החברה הערבית, החברה החרדית והמפגינים בבלפור. קבוצות אלו עומדות במרכזו של השיח הציבורי והפוליטי ומשמשות מוקד לשיח אלים וגזעני ברשתות. המערך מציף את התפיסות הסטריאוטיפיות אודות קבוצות אלו, ומציג תמונה מורכבת שלהן. זאת במטרה לערער את התפיסה שלהן כמקשה אחת ולקדם חשיבה ביקורתית ביחס לאופן בו אנו מקבלים וצורכים מידע עליהן.

קרא עוד  

סיפורי התמודדות-תחילת השנה בבית הספר/נט''ל

[פעילות בכיתה] בית ספר חדש, מעבר דירה, התחלה במקום זר, כיתה חדשה – כל אלה יכולים לעורר בנו תחושת לחץ, דאגות וחששות רבים. פיתוח מודעות לדרכי התמודדות שונות במצבי חיים מאתגרים – תשפר את יכולתנו להתמודד עם מצבי לחץ שונים. מצ"ב סיפור שנכתב על ידי תלמידי כיתה ז'1 מתיכון "אלון" ברעננה, במסגרת פעילות סיכום תוכנית חוסן תשע"ו (אפריל 2016), על סמך אירוע שקרה במציאות.

קרא עוד  

חוברות בנושא חוסן נפשי

קרא עוד  

סרטונים בנושא חוסן נפשי

סרטונים בנושא חוסן נפשי

קרא עוד  

פיתוח מודעות לתחושות גוף במצבי חירום-כלי להרגעה ולהפחתת תסמינים שליליים/נט''ל

[פעילות בכיתה] פיתוח מודעות לתחושות הגופניות המופיעות במצבים של חירום, משפרת את היכולת להרגעה עצמית ובכך מפחיתה את ההשפעה השלילית של מצבי לחץ על הרגשות ועל המחשבות שלנו. התרגיל הבא מפתח מודעות זו באמצעות יצירה עם סכמות גוף. התרגיל מתאים לכל הגילאים.

קרא עוד  

חשיבה חיובית עושה לנו טוב/נט''ל

[פעילות מתוקשבת] פעילות המלמדת את התלמידים איך למצוא את החיובי שבכל מצב

קרא עוד  

מה הלחץ? /מט''ח

[פעילות מתוקשבת] ביחידה זו ירכשו התלמידים כלים להתמודדות יעילה יותר במצבי לחץ .

קרא עוד  

קישור לאתרים בנושא חוסן נפשי

קישור לאתרים בנושא חוסן נפשי

קרא עוד  

התמודדות עם מצבי לחץ /מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית המיועדת לסייע לתלמידים לחזק את החוסן הנפשי שלהם על ידי שיפור דרכי ההתמודדות עם מצבי לחץ ומצוקה. המצגת מיועדת להרחיב את רפרטואר הדרכים העומדות לעזרת התלמידים בהתמודדות עם מצבי לחץ.

קרא עוד  

כשמתוח בחוץ-מגבירים כוחות בקבוצה/נט''ל

[פעילות מתוקשבת] התמודדות חוזרת ונשנית עם מציאות שהאיום הביטחוני הוא חלק אינטגרלי ממנה גורמת באופן טבעי להצטברות של מתח גופני, דאגות, פחדים וחששות – לעצמנו ולכול הסובבים אותנו. רצ"ב פעילות קבוצתית ליצירת הרפיה ושחרור, תרגול שליטה גופנית וחיזוק תחושת השייכות והקרבה לקבוצה.

קרא עוד  

כיצד נרגעים ביחד-שיתוף רגשי ותרגול מיומנויות הרגעה אישית/נט''ל

[פעילות מתוקשבת] התמודדות חוזרת ונשנית עם מציאות שהאיום הביטחוני הוא חלק אינטגרלי ממנה גורמת באופן טבעי להצטברות של מתח גופני, דאגות, פחדים וחששות – לעצמנו ולכול הסובבים אותנו. רצ"ב פעילות קבוצתית ליצירת הרפיה ושחרור, תרגול שליטה גופנית וחיזוק תחושת השייכות והקרבה לקבוצה.

קרא עוד  

''בוחרים בחיים'' טעם החיים/שפי''נט

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נזמין את התלמידים להתאמן על זיהוי רגעי אושר ושמחה ולהתבונן בהם.

קרא עוד  
קדושת חיי אדם – שיעור בעקבות האסון במירון/ המעורר

קדושת חיי אדם – שיעור בעקבות האסון במירון/ המעורר

בעקבות האסון במירון, מהמעורר פיתח מערך שיעור המבקש מן התלמידים לדבר במשותף על מה היה באסון, ומדוע הוא קרה (ככל הידוע כרגע). לייחד זמן להכיר את הסיפורים של מי שנספה באסון. להציב את חיי האדם כערך עליון. לבקש סולידריות מהתלמידים שלנו כלפי הפצועים ומשפחות הנספים.

קרא עוד  
האסון במירון / מקיף דרכא נבון נתיבות

האסון במירון / מקיף דרכא נבון נתיבות

בעקבות האסון במירון, המחנכות אביבית, עדי וטלי מציעות מערך שיעור העוסק באסון ת תוך דגשים: פתיחה והצגת עובדות, אוורור רגשי, עידוד לחשיבה ביקורתית ומסרים מחזקים ובוני חוסן

קרא עוד  
כך מנהיג הקב"ה את עולמו /  מתוך הספר: "משבריך וגליך עלי עברו" בהוצאת שפ"י/ ממ"ד

כך מנהיג הקב"ה את עולמו / מתוך הספר: "משבריך וגליך עלי עברו" בהוצאת שפ"י/ ממ"ד

לימוד זה מתאים במיוחד נוכח מקרי אובדן ואסונות בלתי נתפסים, שאין דרך לייחס אותם לתהליך טבעי או לדרכו של עולם.

קרא עוד  
חלון לחברה החרדית  /  צוות פרדס - מרכז לחינוך ערכי אקורד - aChord

חלון לחברה החרדית / צוות פרדס - מרכז לחינוך ערכי אקורד - aChord

חלון לחברה החרדית", החוברת נועדה להיכרות עמוקה יותר עם מאפייני החברה החרדית, השונות בה וניפוץ מיתוסים וסטיגמות הקיימים בחברה הישראלית. השימוש בחוברת חשוב בכל ימות השנה ובמיוחד לאור הנסיבות האחרונות.

קרא עוד  
אחריות אישית וחברתית בתקופת הקורונה/רשת דרכא

אחריות אישית וחברתית בתקופת הקורונה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] התלמידים יפתחו אחריות אישית וחברתית ביחס לנהלים בתקופת הקורונה

קרא עוד  

במעגל השנה

פעילויות התואמות ללמידה מרחוק

פעילות סביב חגים ואירועים בלוח השנה

ראש השנה | יום הכיפורים | סוכות | שמיני עצרת | שמחת תורה

חגי תשרי | ערכת קלפים דיגיטלית לפתוח שיח דיאלוגי וצמיחה אישית בעקבות מנהגי חג ראש השנה יום כיפור וסוכות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת/ כיתתית ]ערכת קלפים דיגיטלית לפתוח שיח דיאלוגי וצמיחה אישית בעקבות מנהגי חג ראש השנה יום כיפור וסוכות - מנהגים ומושגים

קרא עוד  

סליחה על השאלה - על חגי תשרי / ראש השנה ויום הכיפורים

[פעילות בכיתה] סליחה על השאלה- שאלות העוסקות בחגי תשרי / ראש השנה ויום הכיפורים. שאלות על החג, מנהגים והחברה הישראלית

קרא עוד  

ראש השנה|שפת הסימנים של היהדות-סדר ראש השנה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] ראש השנה משופע בעשיית "סימנים" המבטאים התחלות חדשות וציפייה למשהו טוב יותר, באמצעות פעילות זו נכיר את המנהגים, נעיין במקורות ולבסוף נציע מאכלים שלנו.

קרא עוד  

ראש השנה|חדר בריחה-סדר ליל ראש השנה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] סדר ראש השנה- הכרת מנהג אכילת סימנים בראש השנה, מיון מאכלים וברכות והכל עם פיצוח קוד מנעולים ומשימות.

קרא עוד  

ראש השנה| סרטונים

מבחר סרטונים קצרים על ראש השנה

קרא עוד  

ראש השנה|טקס פתיחת שנה:ראש השנה-למידה היברידית ולמידה מרחוק/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] טקס בו ישולבו יסודות מסורתיים מתוך חגי תשרי, הטקס יכיל מוטיבים כגון מבט לעבר ולעתיד, פתיחה ונעילה של שערים, מעבר מקיץ לסתיו, זיכרון ותיקון עולם.

קרא עוד  

ראש השנה|פתיחת שנה בחטיבה/מטח

[פעילות מתוקשבת ] פעילות העוסקת בחששות ובתקוות בתחילת השנה.

קרא עוד  

ראש השנה|היום הרת עולם/לב לדעת-מותאם חמ"ד

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נתבונן בשני המרכיבים של המונח ''היום הרת עולם''- הריון ועולם, וננסה להבין מה מאפשרת ההבנה כי ראש השנה הוא יום ההולדת של העולם.

קרא עוד  

ראש השנה|איגרות שנה טובה/הספרייה הלאומית

[פעילות מתוקשבת]​בשיעור יכירו התלמידים איגרות שנה טובה מתקופות שונות ויחקרו את הדימויים, הערכים והאירועים ההיסטוריים המשתקפים בהן.

קרא עוד  

ראש השנה|קול שופר/לב לדעת-מותאם חמ"ד

[פעילות מתוקשבת] מהו קול השופר? .

קרא עוד  

ראש השנה ויום הכיפורים-למידה היברידית/תרבות.il

[פעילות מתוקשבת] מערך למידה המקנה לתלמידים את המידע העיקרי על ראש השנה ויום הכיפורים, ועוסק בהרחבה בערכים שעולים מהחגים האלה.

קרא עוד  

ראש השנה|"יהי רצון שתהא שנה זו הבאה עלינו לטובה"/מכון הרטמן

[פעילות בכיתה] אחד ממנהגי הסעודה בראש השנה בקרב רוב עדות ישראל הוא אכילת מאכל שיש בו כדי לסמל איחול ובקשה לשנה החדשה. בשיעור זה נבקש לאחל איחולים לשנה החדשה ולהתאים בין מאכל לאיחול.

קרא עוד  

'אתם מדליקים'-קלפי שיח חברים בעקבות חנוכה/ רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] פעילות צמיחה, התבוננות ושיח תלמידים בעקבות חנוכה על ידי ערכת קלפי שיח "אתם מדליקים" - מצגת אינטראקטיבית להורדה לזום

קרא עוד  

סליחה על השאלה - חג החנוכה

[למידה בכתה] סליחה על השאלה - שאלות העוסקת בחג החנוכה, מנהגים וערכים העולים מן החג

קרא עוד  

סמלים וערכים בחנוכה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] בפעילות זו נעמוד על ערכים וסמלים הרוחניים והתרבותיים של עמנו הקשורים לחג החנוכה, וכיצד הם רלוונטיים לחייו כיום

קרא עוד  

תחרות 'גיבור ישראל'/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת]הפעילות ההיברידית מעלה את השיח בנושא גבורה כאחד מהערכים הנובעים מחג החנוכה דרך תחרות בחירת 'גיבור ישראל'. התלמידים יכירו את ההיבטים השונים למושג גבורה ויבחנו את משמעותו ביחס לחייהם הפרטיים.

קרא עוד  

להעביר את האור/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת]לזהות כוחות, תכונות ערכים במגוון דרכי האור האור ולשייך אותם אליי, לחבריי וללמוד מהם. פעילות באמצעות TEAMIMG

קרא עוד  

מסורת-החפץ של סבא שלי?/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת+ פעילות בכתה] פיתוח שיח על זהות וערכים בעקבות חפצים שלי וחפצים של סבא שלי המופיעים במצגת

קרא עוד  

סרטונים/חנוכה

סרטונים בהקשר של חנוכה

קרא עוד  

מכבים את הזום מדליקים את האור/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] פעילות צמיחה, התבוננות ושיח בעקבות חנוכה על ידי ערכת קלפי שיח "אתם מדליקים" - מצגת לזום

קרא עוד  

קישור לאתרים בנושא חנוכה

קישור לאתרים בנושא חנוכה

קרא עוד  

כולנו אור איתן-חידון אינטראקטיבי בנושא 'ערבות הדדית'/ תרבות יהודית ישראלית

[פעילות מתוקשבת] כולנו אור איתן - חידון אינטראקטיבי בנושא 'ערבות הדדית'/ חידון בנושא ערבות הדדית בעקבות תכנית הלימודים.

קרא עוד  

חנוכה-הסיפור ההיסטורי סרטון ופעילות אינטראקטיבית/בית התפוצות והרבנות הצבאית

[פעילות מתוקשבת] פעילות אינטראקטיבית של בית התפוצות על בסיס סרטון של הרבנות הצבאית, המציג את סיפור חנוכה תוך שימוש בקטעים מסרטים וממשחקי מחשב.

קרא עוד  

דף פעילות עם קישורים ומשחקים/בת חן חדאד-ישיבת דרכא בני יששכר

[פעילות מתוקשבת] דף פעילות עם מגוון רחב של רעיונות , משימות, משחקים, מתכונים ועוד.

קרא עוד  

צחוק והלבנת שיניים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] ביחידה מתברר ערך השמחה בחג הפורים ובכלל, בעזרת הלכות מגילה ויום טוב, מתוך משנה תורה של הרמב"ם.

קרא עוד  

סליחה על השאלה? אילו היית אחת מן הדמויות במגילה/רשת דרכא

התנסות במשחק קלפים א-סינכרוני, בהשראת תוכנית הטלוויזיה המצליחה "סליחה על השאלה". חלק א: שאלות כלליות פורים חלק ב: שאלות על פי מגילת אסתר, במהלכו עונה התלמיד/ה על שאלות כאשר הוא נכנס לדמותן של דמויות המופיעות במגילת אסתר.

קרא עוד  

מסיכות על הפנים! חקו את ההבעה שבתמונה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] התנסות בחלון ההבעות: המשתתפים בוחרים מספר בו תופיע הבעת פנים וצריכים 1. לחקות את הבעת הפנים המופיעה בגלגל. 2. לנסות ולתאר מה התרחיש הסיטואציה שלכך נוצרה התגובה.

קרא עוד  

"כל העולם במה וכולנו שחקנים"/רשת דרכא

התנסות בכלי Teaming כדי להמחיש את הכוח של המסכה על התנהגות האדם.

קרא עוד  

סרטונים לפורים

סרטונים קצרים על פורים ומגוון נושאים הקשורים לחג הפורים

קרא עוד  

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא פורים

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא פורים

קרא עוד  

אלבום פורים העולמי שלנו/בית התפוצות

[פעילות מתוקשבת] אוסף תמונות של תחפושות היסטוריות, מסודר על פי שנים ונושאים/ אתר בית התפוצות - מוזיאון העם היהודי

קרא עוד  

סיור וירטואלי בשושן הבירה/תנך הרצוג

[פעילות מתוקשבת] באמצעות כלי המפות שבאתר התנ"ך, נסייר בשושן שבאירן, נראה את העתיקות, ונדמיין בעזרתן איך נראה ארמון אחשוורוש וגינת הביתן, ומה ניתן ללמוד מכך על סיפור המגילה.

קרא עוד  

בחירה, גורל, או מקרה?/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] האם האדם הוא ריבון למעשיו? האם האדם יכול לשנות את העתיד, לתכנן באופן מושכל את חייו ולהוציא לפועל את תכניותיו? שאלות אלו עשויות לעצב במידה רבה את השקפת העולם ואת אורח החיים שלנו, והתשובה להן תקבע את אופן קבלת ההחלטות שלנו בתחומים רבים. בחג הפורים, שבו פעלו מרדכי ואסתר במטרה לשנות את הפור (הגורל) שהפיל המן הרשע, אנו מציינים התנגשות בין תפיסות מנוגדות בנוגע לשאלה זו.

קרא עוד  

להנהיג את עצמי בעצמי-במקום שאין איש היה אישה/טבע עברי

[פעילות בכיתה] מערך השיעור מתמקד בהשוואה בין מנהיגותו של המן-שבאה להרע ולהרוס את העולם, לבין מנהיגותם של מרדכי ובעיקר של אסתר הצעירה-שלמרות הסכנה מוכנה להסתכן ולהיות המצילה של בני עמה. בשיעור שובצו מספר קטעים ממגילת אסתר-ניתן לקצר או לדלג על חלקם, בהתאם ליכולת של המשתתפים.

קרא עוד  

שתיית אלכוהול בפורים/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נשתמש במצוות המשתה בפורים "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" כמניע לדיון עם התלמידים על שתיית אלכוהול בכלל ובמסיבות הפורים בפרט, על המניעים לשתייה ועל הסכנות הכרוכות בה.

קרא עוד  

ושתי ואסתר-תהיי יפה ותשתקי?/טבע עברי

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור- מגילת אסתר נקראת על-שמה של אישה אמיצה וכוללת בתוכה כמה דמויות נשיות וכמה התייחסויות לנשים: ושתי ויחסו של אחשוורוש אליה ואל כל יחסי נשים וגברים בממלכה, בחירת המלכה החדשה אסתר, מקומה של המלכה הנבחרת בחצר המלכות והמוטיב ששב וחוזר במגילה : מוטיב המסכה – מה שנראה מבחוץ ולעומתו, מה שקורה בפנים.

קרא עוד  

סליחה על השאלה - יום הזיכרון לשואה ולגבורה/רשת דרכא

סדרת כרטיסיות עם שאלות מוכנות ליום הזיכרון לשואה ולגבורה בסגנון 'סליחה על השאלה' בנושאים הבאים: 1. על יום השואה 2. זיכרון הנספים בשואה 3. על ניצולי שואה

קרא עוד  

יד ושם, חוק יום הזיכרון לשואה וזיכרון השואה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] בירור משמעות המוסד יד ושם ומשמעות שמו, הכרץ חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה וזיכרון השואה בעקבות דבריהם של יצחק רבין, אבא קובנר, ומתוך יומנה של דוניה רוזן

קרא עוד  

בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ל-7 באוקטובר/ ניתן להשוות, דברים משותפים או אסור להשוות / קישורים והצעות לדיון ופעילות.

השנה נציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה כאשר אירועי ה-7 באוקטובר עדיין חיים בקרבנו. אותה שבת שנצרבה בזיכרון הקולקטיבי הציפה רגשות שהיו כמו שמורים לרגע אחר מההיסטוריה. מה ניתן להשוות או לא להשוות בין יום הזיכרון לאירועי ה7 באוקטובר

קרא עוד  

סרטים וסרטונים ליום השואה

סרטונים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה - אוסף מאתרים שונים

קרא עוד  

קישורים לאתרים שונים לפעילויות ליום השואה

קרא עוד  

זיכרון השואה במדינת ישראל/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] זיכרון השואה מקבל תשומת לב רבה במערכת החינוך הישראלית, אך כיצד אנו זוכרים את השואה, ומה משמעות הזיכרון בעיצוב זהות יהודית עכשווית?

קרא עוד  

של מי השואה?/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] בפעילות זו נעסוק בשאלות סביב תחושת השייכות ומידת המחויבות ביחס לזיכרון השואה, דרך שאלת העמידה בצפירה

קרא עוד  

"אנחנו פה!" ניצולי השואה במדינת ישראל/המטה לתרבות ישראל

[פעילות מתוקשבת] "כשאנו, ניצולי השואה שהזיכרון צרוב בבשרנו, באים להעביר את לפיד שליחות הזכירה לדורות הבאים,

קרא עוד  

לכל איש יש שם-מסע בעקבות סיפורי נספים בשואה/שיעור אחר

[פעילות מתוקשבת] היכרות עם מפעל הנצחת השמות של "יד ושם", תוך חשיפה לדמויות שנספו בשואה ולסיפורי חייהן. פעילות ליום השואה.

קרא עוד  

חשיבות שמירת הזיכרון/שם ונר

[פעילות ללמידה מרחוק] השיעור מזמין את התלמידים להכיר את פועלם של חסידי אומות העולם ואת הבחירה הלא פשוטה שהם עשו ברוח מסכת אבות, פרק ב, משנה ו: "במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש."

קרא עוד  

לזכור בניגון/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] בפעילות זו נלמד את הניגון שחיבר רבי עזריאל-דוד פסטג, כשהיה על רכבת המשא בין ורשה לטרבלינקה. נלמד על הדרך שעשה הניגון עד שהגיע אלינו,

קרא עוד  

האם לזכור באנדרטה או במעשים?/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נכיר מעט את סיפור ההצלה של דוניה רוזן ובעיקר את צוואתה לדורות הבאים ביחס להנצחה - לא על ידי מצבות ואנדרטאות כי אם על-ידי מעשים אנושיים, יומיומיים. הזיכרון צריך לחיות במעשה הטוב.

קרא עוד  

חותמים על מגילת העצמאות-חדר בריחה וירטואלי/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] חותמים על מגילת העצמאות - חדר בריחה העוקב אחר הרצל חייו ודמותו ועד להכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון, בסוף המשימה התלמידים חותמים כל מגילת העצמאות, המסע כולל פיצוח מנעולים צפייה בסרטונים ומשימות.

קרא עוד  

משחק ישראלי בזום בין קבוצות-שאלות,משימות ואירועים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] משחק ישראלי בזום על ידי מצגת, תחרות בין קבוצות בזום, ל ידי "גלגל ישראלי" באמצעות שאלות, משימות, אירועים ועוד / רשת דרכא

קרא עוד  

''להיות עם חופשי בארצנו''/מכון שלום הרטמן

[פעילות מתוקשבת]המגוון התרבותי בישראל הוא חלק חיוני בחוויית הקיום שלנו כאזרחים, ויש לו יתרונות רבים. אולם באותו הזמן, עושר ומגוון תרבותי מהווים אתגר עבורנו, משום שאנו נדרשים להכריע בשאלות הנוגעות לאופי החברה הישראלית. כיצד אנו רוצים שהחברה שלנו תיראה בעתיד?

קרא עוד  

סרטונים מצגות ושירים ליום העצמאות

קרא עוד  

קישור לאתרים שונים ולפעילויות ליום העצמאות

קרא עוד  

עבד כי ימלוך/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] לצד העיסוק החשוב בהישגים המרשימים של החברה הישראלית, יום העצמאות הוא גם הזדמנות לחשבון נפש ולדיון בנקודות שבהן עדיין נדרש שיפור. בשיעור זה נדון בתופעת 'תג מחיר', דרך עיון בהגות הציונית של הרצל ואחד העם.

קרא עוד  

מי ידליקו את המשואות?/קדמה

[פעילות מתוקשבת] טקס הדלקת המשואות הממלכתי בהר הרצל הוא הטקס הממלכתי שנועל מידי שנה את אירועי יום הזיכרון, ומכריז על פתיחת חגיגות יום העצמאות. גולת הכותרת של הטקס היא הדלקת 12 משואות, המסמלות את 12 השבטים. במערך שיעור זה נעורר את התלמידות/ים לחשוב ולשאול שאלות ביקורתיות על משמעותו וחשיבותו של הטקס עצמו, ועל שיקולי הבחירה במדליקי המשואות.

קרא עוד  

את יגוני הפכתי לניגון-נאומה של מרים פרץ/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור העוסק בערכים השזורים בנאומה של כלת פרס ישראל לשנת תשע''ח.

קרא עוד  

חוברת ציד"ה לדרך - מערך פעילויות ומקורות ליום העצמאות/ משרד החינוך

חוברת פעילות העוסקת ביום העצמאות הכוללת מערכי שיעור, מקורות ועוד - מאוד מומלצת! החוברת עוסקת בנושאים הבאים: מהו טקס הכרזת העצמאות חוק יום העצמאות סמלי עצמאות טקס הדלקת משואות טקס הענקת פרס ישראל חידון התנ"ך

קרא עוד  

חוברת ציד"ה לדרך - מגילת העצמאות ואני / משרד החינוך תרבות ישראל ומורשתו

חוברת פעילות העוסקת ביום העצמאות הכוללת מערכי שיעור, מקורות ועוד - מאוד מומלצת! החוברת עוסקת בנושאים הבאים: טקס ההכרזה עיון במגילת העצמאות שואה ותקומה הכרזת העצמאות ערכי יסוד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו השלום עצמאות דוד בן גוריון

קרא עוד  

סופרים 49-כבוד הזולת/רשת דרכא

[פעילות כתיבה בכיתה] עיון בפסוק "ואהבת לרעך כמוך" והרחבה ע"י מובאות ממקורות שונים .

קרא עוד  

סליחה על השאלה - ל"ג בעומר / רשת דרכא

סליחה על השאלה ל"ג בעומר

קרא עוד  

מדורות בל"ג בעומר/תרבות.il

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נעסוק בל"ג בעומר. ננסה להבין כיצד היום הזה התעצב ואילו אירועים נוספים נקשרו בו, ונראה שמי שמעצב ומבנה את המשמעות של אירועים וחגים הוא האדם וקהילתו.

קרא עוד  

מדרשיר לל''ג בעומר/כל ישראל חברים

[פעילות מתוקשבת]אחד המוקדים לחגיגות ל"ג בעומר הוא ההילולה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בדף 'מדרשיר' תמצאו פיוט העוסק בדמותו, ולצידו מקורות שונים על רשב"י ועל החג.

קרא עוד  

סרטונים לל''ג בעומר

סרטונים לל''ג בעומר

קרא עוד  

הילולא לבר יוחאי-ל"ג לעומר/כל ישראל חברים

[פעילות מתוקשבת]לימוד מקורותיה של ההילולה ומשמעותה מניע שני תהליכים בקבוצה: האחד - מתן לגיטימציה לערכים העומדים בבסיס ההילולה, הנתפסים כחלק מהותי בתרבות המזרחית והשני-זיהוי מנגנוני ההדרה החברתית שפיתחה ההגמוניה הישראלית במסווה של העדפת השכל על הרגש.

קרא עוד  

אש,אש מדורה! האומנם?ומה עוד?/תרבות il

[פעילות מתוקשבת]בשיעור זה נעסוק ביום ל"ג בעומר, ננסה להבין כיצד היום הזה התעצב ואילו אירועים נוספו ונקשרו בו, ונראה שמי שמעצב ומבנה את המשמעות של חגים הוא האדם וקהילתו.

קרא עוד  

קישורים לאתרים שונים ולפעילויות לל''ג בעומר

קרא עוד  

מה עושים לבד במערה?סיפורו של רבי שמעון בר יוחאי לל"ג בעומר/תרבות יהודית ישראלית

[שיעור מקוון] בשיעור זה: נלמד יחד את הסיפור על רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר. נגלה מה הם עשו לבד בתוך מערה במשך שים עשרה שנים. ומה הקשר של רבי שמעון בר יוחאי לל''ג בעומר? נשאב השראה מהלן קלר שחיה את כל החיים שלה במעין מערה פנימית והצליחה לצאת ממנה ולהתחבר לעולם.

קרא עוד  

"ספירת העומר-איזו מין ספירה זאת?!"/תרבות יהודית ישראלית

[שיעור מקוון] בשיעור זה נלמד יחד מהם שלושת הרגלים? מהי ספירת העומר?ממתי סופרים את העומר? מהן הסיבות לספירת העומר? מדוע ימי העומר נחשבים לימי אבל?

קרא עוד  

עניין של כבוד-מה לנו ולספירת העומר בל"ג בעומר?/תרבות יהודית ישראלית

[שיעור מקוון] בשיעור זה: נלמד על ספירת העומר והמנהגים הקשורים אליה. נלמד על ל''ג בעומר ועל מנהגי החג. נלמד את אגדת קמצא ובר קמצא-ועל הטעות הגורלית שהובילה לאסון לאומי. נדון בערך הכבוד, ואיך הוא קשור לנושא ספירת העומר.

קרא עוד  

מרד בר כוכבא-למה לי מרד? אין תגובה אחרת?/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נבחן את משמעות הבחירה במרד. נלמד על כמה אירועים משפטיים שבהם יצא עם ישראל למרד, נחשוב האם הבחירה לצאת למלחמה נגד שליט חזק היא החלטה נכונה, וננסה להבין איך אפשר בכלל לדעת מהי החלטה נכונה במקרים כאלו.

קרא עוד  

סליחה על השאלה - בעקבות חג השבועות

[פעילות בכיתה] בסליחה על השאלה, סדרת שאלות בעקבות חג השבועות סדרה א: סופרים 49 סדרה ב: תיקון ליל שבועות סדרה ג: מגילת רות ומיהו יהודי? סדרה ד: חג ביכורים והבכור/ה במשפחה סדרה ה: חסד במגילת רות סדרה ו: על מאכלי חלב ומים בחג השבועות

קרא עוד

השמות השונים של חג השבועות-גלגוליו של חג/בין הצלצולים

[פעילות מתוקשבת] מערך שיעור העוסק בגלגוליו השונים של חג השבועות דרך שמות החג והמקורות לשמות השונים.

קרא עוד

טקס וירטואלי לציון חג השבועות/בין הצלצולים

[פעילות מתוקשבת] טקס וירטואלי מותאם לתקופת הקורונה לציון חג השבועות, השם דגש על לימוד משותף בהשראת מנהג 'תיקון ליל שבועות'.

קרא עוד

שבועות-חג הקציר והצדקה/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] במגילת רות אנו זוכים לקבל חלון קטן להצצה בחיי היום יום של אבותינו בתקופת התנך. איזו התנהגות אישית וקהילתית מתגלה כאן? כיצד מתייחסים לאישה זרה, לעניים, למשפחה שכמעט נעלמה ולנכסיה?

קרא עוד

סרטונים על חג השבועות / מגילת רות ושירים

סרטונים לחג השבועות 1. שבועות 2. מגילת רות 3. שירים

קרא עוד

מגילה של חסד - משרד החינוך- תרבות יהודית ישראלית

מגילה של חסד- סיפורה של רות, פעילות אינטרנטית בעקבות מגילת רות תוך עיסוק בנושא החסד / מותאם לחטיבות ביניים ומעלה

קרא עוד

כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה, כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] כולנו ערבים זה לזה, וכולנו, בפינו ובמעשינו, נושאים במידה מסוימת באחריות לשלומו של הזולת. במדינת ישראל, כמו במשפחה, יש דעות שונות ואי-הסכמה בחלק מהנושאים, אך כמו במשפחה, כולנו לעולם אחים ואוהבים. חכמים כבר אמרו: "כשם שפרצופיהן שונים, כך דעותיהם שונות" (ברכות נ"ח). איש אינו נדרש לוותר על האמת שלו, אך שומה עלינו לזכור בכל רגע שהספינה היא משותפת!

קרא עוד  

פעילות אינטראקטיבית על צומות החורבן/אוריינית

[פעילות מתוקשבת] פעילות אינטראקטיבית אישית ופשוטה המשלבת קריאה ומשימות קלות של איתור מידע וסידורו, להיכרות ראשונית עם צומות החורבן.

קרא עוד  

סרטונים

סרטונים על צומות החורבן

קרא עוד  

זיכרון-קיימות יהודית/טבע עברי

[פעילות בכיתה] דף לימוד העוסק בזיכרון ובהיזכרות – מה הערך שלהם לקיימות היהודית?

קרא עוד  

להתאבל,אבל במידה/מכון שלום הרטמן

[פעילות בכיתה] בשיעור זה נדון בשאלות האם ראוי להמשיך בציון ימי האבל הלאומיים העתיקים, גם במציאות של ימינו? אם כן, מדוע? אם לא, האם יש כלל חשיבות לזיכרון חורבן בית המקדש לפני כל כך הרבה שנים?

קרא עוד  

מה בין אבל לבין זיכרון?/מט''ח

[פעילות אינטראקטיבית] מהו אבל? מהו זיכרון? איך משלבים בין אבל ובין זיכרון? איך משמרים אֵבל אלפי שנים?

קרא עוד  

שנאת חינם בעבר וכיום/מט''ח

[פעילות אינטראקטיבית] במסגרת הפעילות ידונו התלמידים במושג "שנאת חינם", יכירו את הרקע ההיסטורי לחורבן בית המקדש השני, וידונו בקשר בין החורבן ובין המושג זה.לאחר מכן יקראו התלמידים פוסטים מתלהמים מתוך דיונים בסוגיות אקטואליות ברשתות החברתיות, ויבחנו אם פוסטים מסוג זה יכולים לקדם את השיח או להשפיע על עמדותיהם של הקוראים אותם. לסיום ינסחו התלמידים אמנה עם כללים לדיון מכבד.

קרא עוד  

קישורים לאתרים ולפעילויות על צומות החורבן

קרא עוד  

טעמי השמיטה/תרבות il

[פעילות בכיתה] בשיעור זה יכירו התלמידים עמדות שונות בנוגע לטעמי השמיטה ויבינו כיצד השמיטה יכולה להביא לידי ביטוי רעיונות הרלוונטיים לחיינו כיום.

קרא עוד  

מקורות מקראיים בנושאי שמיטה/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נלמד על מטרותיה של שנת השמיטה לאור הפסוקים במקרא המצווים על קיום השמיטה.

קרא עוד  

"גיבורי כח עושי דברו" על גבורת שומרי השמיטה/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] המדרש מכנה את החקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים'. הם נדרשים להימנע מהפקת רווחים משדותיהם ולראות כיצד נכסיהם הופכים הפקר וכל אדם או חיה יכול לבוא ולאכול מפירות הגדלים בשדות. בשיעור נתקרב לעולמם של החקלאים הקדומים ונבחן מה נוכל אנו ללמוד מגבורה זו וכיצד נוכל ליישמה בחיינו, כאשר רובנו לא מתפרנסים מחקלאות.

קרא עוד  

"אני רוצה גם" על ויתור ושמיטה/כל ישראל חברים

[פעילות מתוקשבת] בשנת השמיטה אנו נקראים לשמוט ולוותר על שלנו לטובת אחרים. בשיעור זה אנו מבקשים לבחון את ערך הויתור: מה הקושי? מה התועלות שמביא לנו הוויתור? כיצד נחנך את עצמנו לוותר?

קרא עוד  

שמיטה:על האביונים הנטושים בצד הדרך/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] לקראת שנת השמיטה אנו מבקשים ללמוד על אחת ממטרותיה המרכזיות של שנת השמיטה, סיוע לחלשים שבחברה לצמצם את הפער הכלכלי בינם ובין כלל החברה ולהתחיל את מחזור השנים שלאחר השמיטה מנקודת פתיחה טובה יותר. כדי לבחון שאיפה זו בחברה הישראלית כיום נתמודד עם סוגיית יחס החברה לעוני כיום ונבחן עד כמה מצוות השמיטה יכולה לתת מענה לקשיים שמעלה המציאות הישראלית.

קרא עוד  

שמיטה:אל תעשו עצמכם עיקר/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] המדרש מכנה את החקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים'. הם נדרשים להימנע מהפקת רווחים משדותיהם ולראות כיצד נכסיהם הופכים הפקר וכל אדם או חיה יכול לבוא ולאכול מפירות הגדלים בשדות. בשיעור נתקרב לעולמם של החקלאים הקדומים ונבחן מה נוכל אנו ללמוד מגבורה זו וכיצד נוכל ליישמה בחיינו, כאשר רובנו לא מתפרנסים מחקלאות.

קרא עוד  

שמיטת כספים וחברה מתוקנת/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] שמיטת כספים מאפשרת לעני הנאנק תחת עול חובותיו הזדמנות ליציאה מהמקום הכלכלי הנואש שאליו נקלע, סיכוי ליציאה ממעגל החובות. בשיעור זה נציג לתלמידים את המציאות הכלכלית אליה נדחקים אנשים רבים בעבר ובהווה, ונבחן כיצד מציעים חוקי השמיטה דרך מוצא. נדון בשאלת יישום חוקי השמיטה בחברה מודרנית.

קרא עוד  

שמיטת חובות/מכון הרטמן

[פעילות מתוקשבת] בשיעור שלפניכם נלמד להכיר את מצוות שמיטת הכספים שבתורה, ולברר את משמעותה בימינו.

קרא עוד  

סרטונים בנושא השמיטה

סרטונים בנושא השמיטה

קרא עוד  

קישור לאתרים בנושא שמיטה

קישור לאתרים בנושא שמיטה

קרא עוד  

ריחוק לצורך קרבה:שמיטה כגעגוע לאדמה/מכון הרטמן

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נבקש להתייחס לשנת השמיטה כשנה של 'פרידה יזומה'. בשנה זו עובד האדמה נקרא לא לעבוד את האדמה-שורש זהותו והבסיס של פרנסתו. עליו להתרחק ממנה ולעזוב אותה.

קרא עוד  

חוברות בנושא שמיטה

קישור לחוברות בנושא שמיטה

קרא עוד  

אקלים חינוכי מיטבי

פעילויות התואמות ללמידה מרחוק ומקרוב

פעילות סביב אקלים כיתה, קרבה ואכפתיות, מוטיבציה ואחריות, אלימות ברשת ועוד

כלי עזר למיפוי שאלוני אקלים ובניית תוכנית עבודה /רשת דרכא

כלים לניתוח ומעקב אחר אקלים בית ספרי / פיתוח רשת דרכא וחומרי עזר לבנית תוכנית עבודה הוליסטית בתחום אקלים חינוכי מטיבי

קרא עוד

עזרים לצוותי חינוך לפעילות אקלים חינוכי / רשת דרכא

כלי עזר לצוותי חינוך לפיתוח וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי, רשת דרכא ערכת קלפים בתחום אקלים חינוכי, סימולציות, מניפה לשיחה אישית, מניפה לשיחה אישית דיגיטלית, פרוטוקולים לטיפוח אקלים חינוכי בכתה.

קרא עוד
שיעור1-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

שיעור1-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] יצירת סטינג בזום ובניית חוזה קבוצתי

שיעור 2-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

שיעור 2-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] יצירת סטינג בזום ובניית חוזה קבוצתי

שיעור 3-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

שיעור 3-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] הפעילות תעסוק בהעצמת התלמידים ובחיזוק ההערכה העצמית שלהם, באמצעות ראיית עתיד מיטבית ומתן מקום לחלומות ולשאיפות שלהם.

רעיונות לפעילויות ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם/רשת דרכא

רעיונות לפעילויות ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] רעיונות לפעילויות "זום" ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם

בריונות בבית הספר ומחוצה לו/רשת דרכא

בריונות בבית הספר ומחוצה לו/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העלאת המודעות של התלמידים להשלכות של בריונות מילולית ופיזית בבית הספר ומחוץ לו, ומתן כלים לפעולה.

שאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

שאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה]דוגמאות לשאלונים פתוחים או סגורים שמטרתם לבחון את האקלים הבית ספרי כפי שהוא משתקף מדברי התלמידים, ולבחון פעילויות לשיפור האקלים החברתי בבית הספר.

שיח סביב התשובות לשאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

שיח סביב התשובות לשאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה] דיון ושיח בעקבות תשובות התלמידים לשאלוני האקלים והמסקנות העולות מהם לגבי התחומים שהתלמידים רוצים לשפר או לשנות.

מתבגרים מדברים גבולות/שפי''נט

מתבגרים מדברים גבולות/שפי''נט

[פעילות מתוקשבת] בשיער זה נזמין את התלמידים לבחון את חשיבות הצבתם של גבולות אישיים בתחומי חיים שונים ואת היותה כישור חיים חיוני, מסייע ומגן.

גלגל היגדים-יצירת שיח פתוח בנושא אקלים/רשת דרכא

גלגל היגדים-יצירת שיח פתוח בנושא אקלים/רשת דרכא

גלגל היגדים-יצירת שיח פתוח בנושא אקלים

קשר מורה-תלמיד במרחב הדיגיטלי-חלק 1/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] הפעילות עוסקת במתן כלים ליצירת קשר ראשוני בין מורים לתלמידים ובין תלמידים לבין עצמם. כמו כן, חשיבה ודיון על מרכיבי התקשורת הבינאישית ואפשרות קיומם במרחב הדיגיטלי

קרא עוד
קשר מורה-תלמיד במרחב הדיגיטלי-חלק 2/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] בפעילות ניתנים כלים המסייעים בהעמקת הקשר בין המורה לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם

קרא עוד

הנעה (מוטיבציה) בלמידה/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה יכירו התלמידים סוגי מוטיבציה ומניעים שונים ללמידה. התלמידים יבנו לעצמם פרופיל "מוטיבציה אישית" ויבינו את הקשר שבין מוטיבציה, שייכות-אוטונומיה ומסוגלות אישית.

קרא עוד

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא מוטיבציה ואחריות אישית

קרא עוד

סרטונים ומצגות בנושא מוטיבציה ואחריות אישית

קרא עוד

שליטה ולקיחת אחריות על הלמידה/שפ''י

[פעילות מתוקשבת]בשיעור זה נזמין את התלמידים לזהות בתוכם את מיקוד השליטה שלהם ביחס ללמידה. בעזרת פעילות חווייתית נעודד אותם לפתח עמדה של אחריות אישית ללמידה.

קרא עוד

אחריות אישית/יסודות

[פעילות בכיתה] כל אדם בחייו הפרטיים צריך לקבל על עצמו אחריות. על כל מערכת חברתית להתנהל גם היא בתחושת אחריות של כל אחד מחבריה. לעתים האחריות מוטלת על האדם והוא מקבל אותה על עצמו ולעתים הוא יוזם את קבלתה.

קרא עוד

ניהול זמן/שפ''ינט

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה ירכשו התלמידים כישור חיים לניהול זמן ויזהו מנעד רגשות הקשורים למשימה. התלמידים יפתחו מודעות לחשיבות היכולת לנהל זמן ביעילות ויכירו כלים לניהול זמן.

קרא עוד

רמאות בבחינה-של מי הבעיה הזו?/מנהל חברה ונוער

[פעילות למורים] מטרות הפעילות להעלות לדיון את בעיית הרמאות בבחינות במלוא חומרתה ולעודד את המשתתפים לטפל בבעיה, לחזק בקרב צוות המורים את האמונה שניתן לטפל בתופעת הרמאות בבחינות באמצעים חינוכיים.

קרא עוד  

הראשון שבגנבים:גונב דעת הבריות/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

[פעילות למורים] כחלק מן ההכנה לעסוק בבעיית הרמאות בבחינות בחרנו לבחון היבטים נוספים של נושא היושר, טוהר המידות והדבקות בדרכיו של הקב''ה, כפי שהם משתקפים בדברי חז''ל.

קרא עוד  

אכיפת נהלים/מנהל חברה ונוער

[פעילות למורים].כדי לצמצם את היקף ההעתקות פרסם משרד החינוך חוזרים ותקנות להתנהגות הולמת בעת בחינות חיצוניות וכללי ענישה לעוברים עליהם. כמו כן, בכל בית ספר ישנו תקנון (קובץ תקנות) להתנהגות הולמת בכל הבחינות המתקיימות בין כתליו. חשוב שכל תלמידי בית הספר ידעו מה מצופה מהם בעת הבחינות.

קרא עוד  

העתקות-רווח והפסד/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העתקה בבחינות, ובייחוד בבגרויות, היא אחת התופעות החמורות והמטרידות שעמן מתמודדת מערכת החינוך. מטרת הפעילות להביא למודעות התלמידים א המחירים של הצלחה באמצעות העתקות.

קרא עוד  

"המדרון החלקלק"-רמאויות קטנות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העתקה בבחינות, ובייחוד בבגרויות, היא אחת התופעות החמורות והמטרידות שעמן מתמודדת מערכת החינוך. מהן ההשלכות של העתקה בבחינות על הפרט ועל הכלל? מטרות הפעילות להבהיר שבעת קבלת החלטה על מעשה, על אדם לקחת בחשבון את תוצאות מעשיו עבור עצמו ועבור אחרים. ולהביא למודעוּת שעבירה גוררת עבירה.

קרא עוד  

בית הספר לרפואה מבחן של כבוד-דיון בדילמה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לעודד נקיטת עמדה מוסרית מנומקת נגד הרמאות בבחינות, לברר חברות מהי ומהם גבולות האחריות בין חברים ולברר מהי אחריות הפרט בדיווח על מעשי רמייה.

קרא עוד  

אתיקה בעסקים/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרת ההפעלה לבחון את תרומת האתיקה לעסקים ולחיי היום יום.

קרא עוד  

סרטונים בנושא טוהר בחינות

קרא עוד  

אני שואל אתם עונים/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

[פעילות בכיתה] בפורום שבאתר "כיפה" נשאלה שאלה על העתקה בבחינות. הנושא תפס תאוצה ותוך זמן קצר התקבלו 3000 תגובות. בפעילות זו נעיין בחלק מהתגובות תוך ניסיון להתייחס לבעיה ממבט ערכי-אמוני- הלכתי וחברתי.

קרא עוד  

סולם הערכים האישי והכיתתי/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] בפעילות זו מוזמנים המשתתפים למלא שאלון שבאמצעותו הם יבחנו את מדרג הערכים שלהם כעקרונות מנחים בחייהם. לאחר מכן הם יקבלו מידע על מדרג הערכים של אוכלוסיות רלוונטיות. מתוך סקרנות טבעית משווים האנשים את עצמם לקבוצות ההתייחסות וחווים תחושה של שביעות רצון או של חוסר שביעות רצון מהתמונה המתגלה ב"מראה".

קרא עוד  

חדרי בריחה וירטואלים

חדרי בריחה לפעילות עצמאית של התלמידים

חדר בריחה וירטואלי-סדר ליל ראש השנה/רשת דרכא

חדר בריחה וירטואלי-סדר ליל ראש השנה/רשת דרכא

סדר ראש השנה- הכרת מנהג אכילת סימנים בראש השנה, מיון מאכלים וברכות והכל עם פיצוח קוד מנעולים ומשימות

קרא עוד
חדר בריחה של יונה הנביא-בעקבות ספר יונה/רשת דרכא

חדר בריחה של יונה הנביא-בעקבות ספר יונה/רשת דרכא

חדר בריחה של יונה הנביא בעקבות קריאת ספר יונה הכוללת משימות ופיצוח מנעולים למידה עצמאית

קרא עוד
ששת הימים ושבעת השערים/רשת דרכא

ששת הימים ושבעת השערים/רשת דרכא

מסע וירטואלי בשערי ירושלים דרך אגדת "ששת הימים ושבעת השערים" שכתב יצחק נבון לאחר מלחמת ששת הימים, יש לשלוח לתלמידים את הקישור

קרא עוד
מסע אל ההגדה של פסח/רשת דרכא

מסע אל ההגדה של פסח/רשת דרכא

מסע למציאת האפיקומן, המסע הוא בעקבות סימני ליל הסדר

קרא עוד
חותמים על מגילת העצמאות/רשת דרכא

חותמים על מגילת העצמאות/רשת דרכא

חותמים על מגילת העצמאות חדר בריחה המלווה בפיצוח מנעולים וקודים נוספים

קרא עוד
הצופן היהודי-חידון בנושא זהות יהודית מסביב לעולם/תרבות יהודית ישראלית

הצופן היהודי-חידון בנושא זהות יהודית מסביב לעולם/תרבות יהודית ישראלית

אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע סובב עולם לגילוי קהילות יהודיות מסביב לכדור. מוכנים? היכון… צאו לדרך!

קרא עוד
שירוויזיון-חידון בנושא שירה עברית/תרבות יהודית ישראלית

שירוויזיון-חידון בנושא שירה עברית/תרבות יהודית ישראלית

מה מייחד את השירה העברית? אילו קווים חוזרים בשירים שונים? הצטרפו אלינו למסע בין שירים עבריים. פתרו את החידות ופתחו את הכספות!

קרא עוד
כולנו אור איתן-חידון בנושא ערבות הדדית/תרבות יהודית ישראלית

כולנו אור איתן-חידון בנושא ערבות הדדית/תרבות יהודית ישראלית

אתם מוזמנים לחידון בנושא ערבות הדדית בעקבות תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית ויחידות הלימוד באתר המלווה את התחום ברשת.

קרא עוד
צופן אביב-חידון בנושא התחדשות/תרבות יהודית ישראלית

צופן אביב-חידון בנושא התחדשות/תרבות יהודית ישראלית

אתם מוזמנים לחידון בנושא חג האביב בעקבות תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית ויחידות הלימוד באתר המלווה את התחום ברשת. פתרו את החידות ופתחו את הכספות!

קרא עוד
חידון-מדינת ישראל/תרבות יהודית ישראלית

חידון-מדינת ישראל/תרבות יהודית ישראלית

בחנו את עצמכם! מי ומי בציונות ובמדינת ישראל: אישים ומנהיגים, יוצרים ויצירות לפניכם 25 שאלות. סמנו את התשובה הנכונה בכל שאלה. צאו לדרך!

קרא עוד
חידון-דמויות מופת במדינת ישראל/תרבות יהודית ישראלית

חידון-דמויות מופת במדינת ישראל/תרבות יהודית ישראלית

לפניכם עשר משימות שבהן עליכם להתאים בין המילים בטור א' למידע מטור ב', או לזהות מה רואים בתמונות ולהתאים להן את התשובות הנכונות.

קרא עוד
חידון-חג הפסח/תרבות יהודית ישראלית

חידון-חג הפסח/תרבות יהודית ישראלית

שאלות בנושא חג הפסח

קרא עוד
המשנה:נכון או לא נכון?/תרבות יהודית ישראלית

המשנה:נכון או לא נכון?/תרבות יהודית ישראלית

אתם מוזמנים לחידון המשנה: נכון או לא נכון? פתרו את השאלות

קרא עוד
חדר בריחה וירטואלי-סדר ליל ראש השנה/רשת דרכא

חדר בריחה וירטואלי-סדר ליל ראש השנה/רשת דרכא

סדר ראש השנה- הכרת מנהג אכילת סימנים בראש השנה, מיון מאכלים וברכות והכל עם פיצוח קוד מנעולים ומשימות

קרא עוד

Escape Rooms

escape room

קרא עוד

Google Meet in under 3 minutes 

Google Meet in under 3 minutes 

Google Meet in under 3 minutes 

קרא עוד  

mentimeter

יצירת מצגת אינטראקטיבית או סקר המאפשר משוב מהתלמידים

padlet

הצגת מידע ושיתוף תכנים בדרך חזותית של לוח וירטואלי

קרא עוד  

AnswerGarden

ענן מילים שיתופי נושא לדיון, לוח שיתופי ענן מילים מעוצב

קרא עוד  

lino

לוח פתקיות מקוון, בו יכולים התלמידים להציג עצמם, להציע רעיונות ועוד

קרא עוד  

whiteboard fi

לוח מחיק מקוון / הצגת הלוחות המחיקים של כל התלמידים על מסך המורה ענן מילים מעוצב

קרא עוד  

tricider

סקר שיתופי אונליין . מאפשר להוסיף היגדים וטיעונים בזמן אמת ולהצביע ולדרג את הטיעונים. אינו דורש רישום

קרא עוד  

Kialo Edu

אפשרות הצבעה ממכשירי קצה שונים (טאבלט , מחשב נייד, סמארטפון ) המצגת מופיעה על המכשירים של הקהל ומאפשרת אינטראקציה תוך כדי ההרצאה

קרא עוד  

classroomscreen

classroomscreen – כלי פשוט ומועיל המתאים להקרנה במהלך השיעור על מסך המורה.

קרא עוד  

WEBEX

למידה מרחוק Ŋã

קרא עוד