חינוך לשלום בעתות הסלמה/פרדס

 פיתוח המערך:פרדס  

                                                       לקישור לקובץ

מטרות

1 .הבנה של השתלשלות האירועים שהביאו להסלמה של יחסי יהודים ערבים בימים האחרונים.

2 .היכרות גישתו של מהטמה גנדי-התנגדות לא אלימה לאלימות כדרך לפתרון סכסוכים אישיים ובין עמים.

3 .פיתוח תרבות דיון קבוצתית דרך שיח מכבד המאפשר הבעת דעה של כל התלמידים/החניכים בקבוצה.

4 .חשיבה משותפת על דרכים לקידום פתרונות.

משך הפעילות 

שיעור אחד.