העומדים מהצד/שפ''י

                                              פיתוח המערך: שפי''נט

                                                      לקישור לאתר

                                                לקישור לקובץ.pdf

מטרות 

  • ההד של העד: התלמידים ידונו בקשר שבין "לצפות" לבין "להיות" כדי לחדד את הנוכחות הפאסיבית שלנו כעדים ברשת.

  • רגע, אני על MUTE ?התלמידים יזהו את הקול שלהם ברשת כשהוא נשמע ואת הקול שלהם ברשת כשהוא לא נשמע, כדי לחדד את ההבנה שחוסר תגובה לאירועי פגיעה ברשת הוא בעצם מתן אישור לאירוע הפגיעה.

רציונל 

ה"עומדים מהצד" הינו מושג המתייחס לילדים ובני נוער אשר עדים למעשי ביריונות, פנים אל-פנים או ברשת. מטרת השיעור היא לחדד את ההבנה כי חוסר תגובה הוא בעצם מתן אישור לאירוע הפגיעה.

משך הפעילות

שיעור אחד