להעביר את האור/רשת דרכא

פיתוח המערך :מאיר אביטן -רשת דרכא   

 

להורדת קובץ תמונה- מגוון דרכי אור: תמונות כרזות.jpg

פתח דבר  

בחג החנוכה ובמיוחד בתקופה זו יש צורך בלהאיר את התלמידים, כשאנחנו שולחים אור ואהבה למישהו-אנחנו נותנים לו את ההזדמנות ליצור שינוי ותנועה ולצאת ממצב תקוע או סטטי אל מקום של צמיחה. אנחנו מחזקים את היכולת שלו לראות חיזוק בכוחותיו וזה מסייע לו בפעול טוב יותר

מטרות 

לזהות כוחות, תכונות ערכים במגוון דרכי האור האור ולשייך אותם אליי, לחבריי וללמוד מהם.

 רקע 

רקע- 5 דקות
המורה ידאג לבסיס ידע של התלמידים בנושא אור ניתן לעשות זאת במגוון דרכים- הרצאה קצרה של המורה בשילוב סרטונים המצויים ברשת או בקשה מתלמיד מבעוד מועד לעשות זאת תוך הדרכה וסיוע.

יש להקפיד שהחלק הזה יהיה קצר יחסית.

שלב ראשון: חשיפה למגוון דרכי אור  

יש להעלות לTEAMING (להרחבה על הכלי ניתן לקרוא כאן) את התמונה שלעיל, ניתן להורידה בקישור שלמעלה.

יש לבקש מהתלמידים במשך חמש דקות לכתוב 'נקודה חמה' ליד תמונה אחת- שתי תמונות תוך התייחסות לשאלה הבאה: (יש לרשום שם תלמיד לפני כתיבה)

א: איזו תכונה, רעיון או כוון הם יכולים ללמוד מן "נקודות האור" לעצמם, לחברה ועוד לאור התמונות.

ב: לאחר כחמש דקות יש להזמין את התלמידים לקרוא את המסרים של חבריהם, ועל כל משתתף למצוא בן זוג "שאורו" מתאים לו. הבחירה יכולה להיות אותו תמונה, מכנה משותף, השלמה , ניגודים ועוד. ועליו לכתוב תגובה ליד דברי חברו.

שלב שני: דיון במליאה 

לאחר החלק הזה יש לקיים דיון במליאה: 

  • אילו תכונות או נקודות אור רשמו ליד כל תמונה,

  • איך הגעתם להגדרה המשותפת לאור?

  • האם היו חילוקי דעות?

  • מה ניתן ללמוד מריבוי ההגדרות לאור?

  • ספרו על האור שבכם. מה אתם חושבים שמביאים איתכם לקבוצה, ליישוב?

  • כיצד ניתן להאיר באור גדול את הסביבה?

  • מתי יש לי הזדמנויות להאיר לאחרים וכיצד?

  • מתי אני זקוק לאור של אחרים? כיצד זה בה לידי ביטוי?

  • למי ולמה הייתי רוצה להאיר בחג החנוכה הקרוב? כיצד?