המשנה:נכון או לא נכון?/תרבות יהודית ישראלית

פיתוח המערך:תרבות יהודית ישראלית

אתם מוזמנים לחידון המשנה: נכון או לא נכון?

פתרו את השאלות. 

קישור לחידון