קלפי צמיחה והתבוננות לחודש שבט - קלפים וירטואליים / רשת דרכא


 קלפי צמיחה והתבוננות לחודש שבט- קלפים וירטואליים/ רשת דרכא

פיתוח המערך :    מאיר אביטן - מטה רשת דרכא   

קבצים להורדה-הדרכה:

1. מצגת הדרכה  להורדה לפעילות להנחיית צוותי חינוך בעקבות קלפי ט"ו בשבט

מצגת הדרכה בזום לפעילות קלפי צמיחה והתבוננות.pptx

2. מדריך למורה, מותאם לערכת קלפים, אך חלקים מן המדריך יסייעו בלמידה מרחוק  

מדריך למורה ערכת קלפי טו בשבט.pdf


קבצים להורדה-ערכת הקלפים: 

1. הורדת מצגת למחשב ושימוש בכתה או בלמידה מרחוק  (מצגת PowerPoint )

קלפי טו בשבט לשיח וצמיחה - קובץ אינטרנטי מצגת 

שימו לב ! לאחר כניסה יש לבצע הורדה של המצגת-מסמך למחשב.


 ניתן להוריד את המצגת  הנ"ל כקובץ pdf  המופיע בסעיף 2

2. הורדת מצגת האינטרנטית ללמידה מרחוק  כקובץ pdf כולל לינקים - ללא גלגל צמיחה המופיע בנפרד בתוך הקובץ. 

קלפי טו בשבט - למידה מרחוק קובץ .pdf

קישור לגלגל הצמיחה מופיע בתוך הקובץ שלעיל, יש להפעיל את הגלגל בחלון נפרד - קישור לגלגל

    https://wheelofnames.com/view/he/zte-r69/


3. דף תשובות למשימות בערכת הקלפים 

דף תשובות לקלפי משימה טו בשבט.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

מבוא 

 קלפי שיח לתלמידים להפעלה בחודש שבט. הפעילות מיועדת להוראה במפגש כיתתי או לחלופין באמצעות למידה מרחוק או משחק בקבוצות על ידי שליחת המצגת לתלמידים. 

בפעילות  30 קלפים הבנויים משלוש קבוצות: 

קלפי שורשי העץ – הנוגעים בעבר, מסורת, ושורשים לאומיים משפחתיים. 

קלפי גזע וענפי העץ - הדברים המרכזיים והחשובים בהווה. 

קלפי צמרת ופירות - הדברים שעליהם נרצה לשמור ושנרצה לעשות בעתיד. 

בכל קלף מופיעה תמונה וציטוט קצר מארון הספרים היהודי-ישראלי. בגב הכרטיס, מסר העולה מן הטקסט, כשמתחתיו מופיעות שתי שאלות הקשורות לערך הנבחר המחברות את התלמיד לשיח אישי ובשיתוף חבריו.  וכן קישור לסרט וידאו הקשור לקלף

המשחק מתבצע באמצעות "קוביית צמיחה" בערכה או בגלגל צמיחה  בלמידה מרחוק, במצגת הגלגל מוטמע , בקובץ pdf  יש קישור נפרד. 

לערכה מצורף מדריך למורה המפרט דרכי הוראה שונות עם קלפי הצמיחה והפעילות


פתח דבר 

כי האדם עץ השדה";

 קיימת הקבלה רבה בין האדם לאילן. חלקי העץ והתהליכים העוברים עליו מקבילים לאלו של האדם.

 צמיחת האילן היא דרך שורשיו החודרים אל מעמקי האדמה ומבקשים מקור מים המְחיה את העץ. הגזע, ענפי העץ, העלים, הפריחה והפירות נראים לעין, בעוד השורשים טמונים עמוק באדמה ואינם גלויים.

בדומה לשורשי העץ גם האדם חייב להיות קשור לשורשיו האישיים והלאומיים. מה עמוד השדרה של האדם? דרך גידולו, מחנכיו, תכונותיו, הקשר בין הענפים לגזע ולשורש ועוד. וכפי שהעץ נמלא לחלוחית, סם חיים וחיוניות, והוא מוכן להוציא את פירותיו תוך מבט אל העתיד, כך האדם מכלכל את צעדיו ומכין את עצמו לעתיד.

העץ מחובר לקרקע; אלמלא חיבורו אל מקורות היניקה, הוא היה מאבד את זהותו. כך גם האדם: הוא חובר לזהות שלו רק אם הוא מחובר אל מקורותיו. 


 

הצעה להפעלת ערכת הקלפים קלפי צמיחה והתבוננות - חודש שבט  בזום

פתיחה – מליאה: 10 דקות

שיחה קצרה על  מהות החג ט"ו בשבט והסבר הפסוק "כי האדם עץ האדמה"; 

מתן רקע על החלוקה המופיעה בקלפים: שורשים / גזע-ענפים / פירות-צמרת כפי שמופיע במבוא לערכה.

השורשים – עבר, מסורת, שורשים משפחתיים ולאומיים

הגזע/הענפים – ההווה, הדברים המרכזיים והחשובים לנו בהווה

הפירות/הצמרת – העתיד, הדברים שנרצה לשמר ושאותם נרצה לעשות בעתיד

 

 הרחבה במדריך למורה פתיחה:  

להורדת הקובץ: מדריך למורה קלפי טו בשבט.pdf


המשחק – הפעלת המצגת 

  • תלמיד ראשון שנבחר ע"י המנחה או תלמיד ראשון מסובב את גלגל הצמיחה   הווירטואלי, 

  • ניתן להפעיל את הגלגל   מתוך הקישור המצורף או כפי שמופיע בתוך המצגת 

  • לאור האפשרויות שיצאו בגלגל הצמיחה: שורשים / גזע / צמרת פירות / משימה / בחר את הדרך שלך 


להורדת הקובץ מצגת אינטרנטית - קלפי טו בשבט 

הקובץ להורדה:    קלפי טו בשבט לשיח וצמיחה - קובץ אינטרנטי מצגת

 בקובץ pdf  המופיע שם  לא ניתן להפעיל את הגלגל אלא רק על ידי הקישור המופיע בקובץ או בקישור 

בקישור לגלגל הצמיחה   https://wordwall.net/resource/9276777


מתקדמים לדף בחירת הקלף לפי הנושא שעלה בגלגל, 

על התלמיד לבחור את אחד המספרים

לחיצה על אחד המספרים תציג הקלף הנבחר.

בשקופית הכרטיסיות  יש לפעול כך:1. התלמיד יקריא את הטקסט בצד ימין של המצגת בו  מופיע ציטוט קצר מארון הספרים היהודי-ישראלי או תמונה ייחודית וישתף את המידע בפני החברים 

2. בצד שמאל של המצגת  נמצא המסר העולה מן הטקסט- תמונה, כשמתחתיו מופיעות שתי שאלות לבחירה, התלמיד  יבחר אחת מן השאלות המופיעות בכרטיס וישתף את כלל התלמידים בתשובתו.

3. קלף משימה – בוחרים מספר מתוך קלפי המשימות, בתוך הקלף יש  לבחור אחת מן המשימות ולבצע אותה  בזמן המוקצב. (יש שעון 20 שניות או 40 שניות) במידה ולא תצליחו, עליכם להחזיר קלף כלשהו מערימת הקלפים שברשותכם.

  • לא ניתן לבצע משימה שכבר נעשתה.

  • ניתן להשתמש בכל עזרה חוץ מחבר הקבוצה.

  • בכרטיסי הצגה, על הקבוצה לזהות את הפעולה של מציג הקלף.

    בכרטיס טריוויה, יש לתת לתלמיד אחר לשאול את השאלה  (ניתן לבחור שאלות 1-4 בכל קלף )

  • לאחר מכן התלמיד יבחר תלמיד אחר להמשך לחיצה על גלגל הצמיחה - לחיצה על תפריט ראשי.

יש לשאוף  שלפחות לכל תלמיד  תהיה אפשרות להביע את עצמו באמצעות הקלפים, גם אם זה יתרחש במהלך מספר שיעורים. 

ניתן לחלק את הכתה לחדרים ולאפשר לכל קבוצה לפעול באופן פרטי במצגת.


  • אסיף : 5  דקות 

סיכום וחיבור התובנות שעלו מן הערכים והשאלות שהופיעו בקלפים

הערות: 

במקרים בהם נתקלים בבעיית הפעלת גלגל הצמיחה ניתן לאפשר לכל תלמיד לבחור את הנושא ומספר קלף הרחבה על חלקי העץ - כי האדם עץ השדה תמצאו במדריך למורה