עזרים לצוותי חינוך לפעילות  אקלים חינוכי  / רשת דרכא

פיתוח המערך:  -רשת דרכא  

                                         


כלי עזר  לצוותי חינוך לטיפוח אקלים חינוכי מיטבי 


1. כרטיס ניהול שיח רגשי 

    כרטיסיית ניהול שיח רגשי_PRINT.PDF

2. כרטיס סדנת סימולציות - אירוע אלימות 

     סדנת סימולציות_אירוע אלימות _PRINT.PDF


3. כרטיס עשרת הדברות לניהול כיתה 

        עשרת הדיברות לניהול כיתה_PRINT.PDF


4. כרטיס שיחת הקשבה / איכפת לי / 1

          פרוטוקול שיחת הקשבה איכפת לי - מודל 1_PRINT.PDF

ניתן להשתמש בגלגל היגדי שיח  לפתיחת שיחה : ראו סעיף 8

5. כרטיס שיחת הקשבה/ איכפת לי /2 

       פרוטוקול שיחת הקשבה איכפת לי - מודל 2_PRINT דוצ.pdf

ניתן להשתמש בגלגל היגדי שיח  לפתיחת שיחה : ראו סעיף 8

6. כרטיס ניהול שיחת משמעת 

          פרוטוקול שיחת משמעת- דוצ_PRINT.PDF


7. כרטיסי היגדים אקלים חינוכי/ ניתן להדפסה או הקרנה על המסך

      - הצעה לשימוש : קלף הסבר_להדפסה.pdf

- קלפי אקלים חינוכי צד אחד .pdf

- קלפי מיומניות רגשיות צד אחד .pdf


8. גלגל שאלות להיגדים - דיגטלי, ניתן לשלוח ולהפעיל בתוך הטלפון הנייד או להקרין  / רשת דרכא 

     - משחק דיגיטאלי שאלות לשיחה אישית.ppsx