עזרים לצוותי חינוך לפעילות  אקלים חינוכי  / רשת דרכא

פיתוח המערך:  מאיר אביטן/ מלי אליאס -רשת דרכא  

                                         

כלי עזר  לצוותי חינוך לטיפוח אקלים חינוכי מיטבי 


1. ערכת קלפים בנושאי אקלים חינוכי  

היגדים על פי ניסוח שאלוני אקלים חינוכי ראמ"ה תשפ"ב  


א:  מדריך למורה לערכת הקלפים להורדה 

                         מדריך למנחה קלפי אקלים 2023.pdf

 ב: הצעה לשימוש 

                         קלף הסבר_להדפסה.pdf


ג:  ערכת הקלפים להורדה - להקרנה במסך 

     1. תחום אקלים חינוכי- להורדה:

                 קלפי אקלים 2023_אקלים חינוכי.pdf

     2. תחום מיומנויות רגשיות חברתיות- להורדה: 

               קלפי אקלים 2023_מיומנויות רגשיות חברתיות.pdf


ד: רשימת ההיגדים בקלפי האקלים 

היגדי אקלים המופיעים בקלפים.docx2. כרטיס סדנת סימולציות - אירוע אלימות 

     סדנת סימולציות_אירוע אלימות _PRINT.PDF
3. ערכות לפיתוח שיח אישי  - הקשבה לתלמיד              

א: מניפת שאלות - מודפסת   -מניפת השאלות חולקה לצוותי החינוך ברשת אך ניתנת להורדה כקובץ  משחק דיגיטלי הנופיעה בסעיף ב.

-כלים לסיוע באמצעות המניפה ראו בהמשך   פרוטוקולים לניהול שיחה אישית ושימוש בקוביות או במניפת השאלות 


-תוספת שאלות למניפה בעקבות המלחמה להדבקה בצד השני של המניפה- 

קובץ להורדה : תוספת שאלות למניפה בעקבות המלחמה.docx


ב: גלגל שאלות להיגדים - דיגיטלי:

ניתן להוריד את הקובץ - משחק  ולשלוח אותו גם לתלמידים להפעלה בטלפון הנייד  או להקרין על המסך במסגרת הכיתה   / רשת דרכא 


קובץ להורדה  - משחק דיגיטאלי שאלות לשיחה אישית.ppsx

השאלות מסווגות לפני הנושאים הבאים: לימודים ובית ספר / בית חברים ועוד / תכונות, חוויות ועוד

 

4. ערכת קוביות


ערכת הקוביות חולקה לצוותי החינוך ברשת.

השימוש בערכת קוביות ומניפת שאלות - מומלצת תוך  עיון  בכרטיס שיחת הקשבה ועוד המופיעים בהמשך 

היגדי קוביות אקלים .docx5. כרטיס שיחת הקשבה / איכפת לי / מודל 1

 להורדה: פרוטוקול שיחת הקשבה איכפת לי - מודל 1_PRINT.PDF

ניתן להשתמש בגלגל היגדי שיח  לפתיחת שיחה :6. כרטיס שיחת הקשבה/ איכפת לי /מודל 2 

להורדה: פרוטוקול שיחת הקשבה איכפת לי - מודל 2_PRINT דוצ.pdf

ניתן להשתמש בגלגל היגדי שיח  לפתיחת שיחה7. כרטיס ניהול שיח רגשי 

    כרטיסיית ניהול שיח רגשי_PRINT.PDF8. כרטיס ניהול שיחת משמעת 

  להורדה: פרוטוקול שיחת משמעת- דוצ_PRINT.PDF9. כרטיס -  עשרת הדברות לניהול כיתה 

להורדה: עשרת הדיברות לניהול כיתה_PRINT.PDF10. רשימת היגדי אקלים חינוכי כפי שהועברו בשאלון ראמ"ה תשפ"ב-פ"ג 

א: קישור להורדת קובץ עם כלל ההיגדים שהועברו בשאלון ראמ"ה תשפ"ג 

כל ההיגדים הנשאלים באקלים חינוכי מיטבי.docx


ב: חוברת כיס למורה מחנך - אוסף היגדים בתחום אקלים חינוכי ומיומנויות רגשיות חברתיות בלבד

להורדת החוברת : חוברת כיס למורה_היגדי אקלים.pdf