חיזוק שומר הסף שבי - פיתוח אחריות אישית וחברתית במצבי פגיעה ברשת/שפ''י


                                                    פיתוח המערך: שפ''י 

                                                     לקישור לאתר


מטרת הפעילות

  • לאפשר למתבגרים לזהות מורכבות רגשית ואישית שמתחוללת בהם עת הם נחשפים לאירועי פגיעה בזולת.

  • עידוד מתבגרים לנקוט עמדה חיובית אקטיבית במצבים בהם עדים להתנהגות פוגענית באחר, במרחבי החיים השונים: פיזי ווירטואלי. עיסוק  בנושא "הבריונות ברשת" מתוך נכונות להבין את המציאות על מורכבותה, מתוך  אופטימיות ואמונה כי  לקבוצה יש כוח חיובי וכי התמודדות עם בריונות תושג באמצעות כוח ההשפעה, כוח הערבות וכוח האמונה החברתית.

  • נקיטת תפקידי "צופה משתתף" חיוביים במצבים חברתיים ופיתוח אחריות אישית וחברתית בגילאי תיכון.


רציונל

קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. תפקידנו כאנשי חינוך, להעלות למודעות ולהדגיש את החשיבות הרבה בהגשת עזרה, ערבות הדדית, דיווח למבוגר והתערבות במצבי מצוקה.
מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון במרחב הווירטואלי - תופעת "השיימינג" ברשתות החברתיות. שיעור זה יכול לשמש כהמשך לשיעור: "פיתוח אחריות אישית וחברתית - הבחירה של העומד מן הצד"

משך הפעילות 

45 דקות