תאום ציפיות כאמצעי ליצירת הסכם/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                    לקישור לאתר

                                                 לקישור לקובץ.pdf


מטרת הפעילות

ליצור הסכם קבוצתי שיסדיר את כללי הפעילות המשותפים.

רציונל 

קביעת מערכת מוסכמת של כללים הכרחית לפעילות משותפת בעתיד. תיאום הציפיות יכול להתייחס להיבטים שונים של ה"יחד" של הקבוצה. היבטים אלו צריכים לענות על צרכיו של כל אחד מהחברים, שכן ללא הסכמה משותפת לא ייווצר הדבק החברתי.

משך הפעילות 

 שיעור אחד