לך עם החולמים/כל ישראל חברים

                                          פיתוח המערך: כל ישראל חברים 

                                                    לקישור לאתר


מטרות

  1. להצביע על הזיקה בין חזון ומנהיגות.

  2. לעמוד על גורמים המאפשרים לתרגם את החלום לשפת המעשה.


רציונל

היכולת לחלום ולדמיין מציאות טובה יותר היא חוליית מפתח במעבר מהכרה במציאות "בוערת" לעשייה ולשינוי חברתי. מחקרים רבים מצביעים על החזון כתנאי חיוני להיווצרות מנהיגות, ככוח מניע וככלי השפעה. עם זאת, לא אחת אנו נמנעים מללכת בעקבות החלום. ייתכנו סיבות שונות להימנעות: חשש מאכזבה, פקפוק ביכולות האישיות שלנו, או בידע ובכלים העומדים לרשותנו. הקושי לתת "קריאת כיוון" לפעולה הולך וגובר נוכח מציאות של אי-ודאות והתמודדות עם מורכבות.
במהלך השיעור נבחן מה מאפשר לתרגם חלום לשפת המעשה ולהפוך אותו לאבן דרך בשינוי חברתי. השיעור מפגיש את הלומדים עם המונחים "חלום" ו"חזון", ומתמודד עם סוגיות הקשורות בגיבוש של חזון: מה מרתיע אותנו מלחלום, כיצד ניתן לגבש חזון גם בתנאים של אי- ודאות, כיצד החזון יכול לשמש גורם מניע לפעולה ועוד.

משך הפעילות

שעתיים ורבע