הילולא לבר יוחאי-ל"ג לעומר/כל ישראל חברים

                                         פיתוח המערך: כל ישראל חברים 

                                                    לקישור לאתר

מטרת הפעילות

בחינת היבטים אישיים, חברתיים וחינוכיים בקיום מנהג ההילולה לרבי שמעון בר יוחאי בל"ג.

ראציונל

לימוד מקורותיה של ההילולה ומשמעותה מניע שני תהליכים בקבוצה:
האחד - מתן לגיטימציה לערכים העומדים בבסיס ההילולה, הנתפסים כחלק מהותי בתרבות המזרחית, אך קיימים בכל תרבות, שניתן לאפיינם כאי-רציונאליים.
והשני - זיהוי מנגנוני ההדרה החברתית שפיתחה ההגמוניה הישראלית במסווה של העדפת השכל על הרגש.
שני התהליכים הללו עשויים לחזק את חברי הקבוצה.

במקביל לכך, נתוודע אל דרך נוספת לקיום המנהג, שכמעט אינה מוכרת כיום. נבחן את תרומתה ואת האפשרות של הורים ליישמה בל"ג לעומר ובמהלך השנה כולה.


משך הפעילות 

שלושה שיעורים