מערך שיעור משלב ערכים בנושא מנהיגות/המזכירות הפדגוגית

                                               פיתוח המערך: המזכירות הפדגוגית 

                                                        לקישור לאתר

מטרות

מטרות בתחום התוכן:

  1.  התלמיד יגדיר את המושג "מנהיג".

  2.  התלמיד יכיר שתי גישות המסבירות מנהיגות: "גישת התכונות" ו"הגישה המצבית".

 מטרות בתחום הערכי:

  1.  התלמיד יתנסה בשיח ערכי בשיעור הכיתתי.

  2.  התלמיד יערוך בירור עצמי  לגבי ערכים המנחים אותו.

  3.  התלמיד יזהה ערכים בדמותו של רועי קליין ז"ל.: אומץ, גבורה, דבקות במטרה ,

מטרות בתחום החינוך לחשיבה:

 תירגול שימוש באסטרטגיית טיעון.

משך הפעילות

90 דקות.