יש מחיר למנהיגות?/חכימא

                                          פיתוח המערך: חכימא 

                                                    לקישור לאתר


מטרות

  1. להיות מודע למורכבות הבחירה בתפקידים בעלי אחריות. להבין שיש תפקידים ומטרות שדורשים מחירים מסוימים.

  2. להבין שיש לקחת אחריות על בחירות שעושים. 

  3. ללמוד על דמותו של הרב יוסף קפאח, שעסק בסוגיות חברתיות בקהילה היהודית בצנע, תימן.

ראציונל

הפעילות החינוכית במצגת זאת היא חלק ממיזם "חַ כִּ ימָ א-סיפורים ורוח מחכמי המזרח", שמטרתו לאסוף ולהנגיש את הסיפורים ואת עולם הרוח של חכמי המזרח. המיזם שואף להפוך את הסיפורים של חכמי המזרח לחלק מהתרבות הישראלית, תוך הבנה שהחוכמה הטמונה בסיפורים רלוונטית לחיינו גם היום. הסיפור שלפנינו עוסק בתלמיד חכם שביקש להתייעץ עם הרב קאפח לאחר שהתמנה לרב העיר. התלמיד החכם לא יודע אם לברך על תפקידו החדש בברכת שהחיינו. הרב עונה לו שבתפקיד כזה אין שמחה, אלא עבדות ולכן כדאי לברך "ברוך דיין אמת" ברכה שנאמרת לאחר מות אדם.

משך הפעילות

1-2 שיעורים.