גלגל הדמוקרטיה או גלגל הבחירות-חיבור סיפור באמצעות מילים אקראיות/רשת דרכא

                                    פיתוח המערך :מאיר אביטן-רשת דרכא 

                                          לקישור לקובץ-גלגל הדמוקרטיה

                                          לקישור לקובץ-גלגל הבחירות


 שלב ראשון-הכנה להתנסות 

על הקבוצה לבנות סיפור תוך שימוש במילים אקראיות. נדרשים יצירתיות ושיתוף פעולה בין התלמידים. העבודה מתנהלת בקבוצות ומוגדרת בזמן.   

המנחה מעלה על הלוח השיתופי את גלגל הדמוקרטיה. גלגל זה משמש בסיס לבניית הסיפור. יש להגדיר מה מספר המילים (בין 10-5) שייבחרו (סה''כ יש 15 מילים בגלגל)ומה מספר המילים שיהיו בסיפור. ניתן לבחור מילים חדשות, להוסיף או להחסיר. לאחר בחירת מילה מומלץ להוריד אותה מהגלגל באמצעות הפקודה "הסר".
אפשרות נוספת גלגל הבחירות.


 שלב שני-התנסות 

המנחה יפצל את הקבוצות לתתי-קבוצות. על כל אחת מהן לבנות סיפור המוגבל בכמות המילים, כגון 30 מילים או כל החלטה אחרת של המנחה.

שימו לב: בסיפור חייבות להיות כל המילים שנבחרו. מומלץ לשלוח בצ'אט את המילים שנבחרו. או להכין קובץ שיתופי בגוגל בכדי לכתוב את הסיפורים 

יש להגדיר זמן לפעולה בקבוצה או הגדרת זמן אוטומטית בחלוקה לקבוצות בזום, ראה פדגוגיה דיגיטלית. 

שימו לב! בגלגל המילים תוכלו לבנות מילים חדשות אשר יכוונו את הסיפורים למטרות שלכם, או תכנים אשר חשובים לכם, כגון סוגיות הנוגעות באלימות, סובלנות, אחדות ועוד

 שלב שלישי-עיבוד 

לאחר הקראת הסיפור על ידי כל נציג מן הקבוצה, ניתן לעשות תחרות באשר לסיפור הכי מוצלח. בנוסף הדיון במליאה יעסוק בשאלות: כיצד התחבר הסיפור-תהליך של עבודת צוות או בודדים? כיצד התמודדה הקבוצה עם המשימה? מי הוביל? מה היו הקשיים? מה היו ההצלחות ועוד.