[לא] לעמוד מן הצד/מט''ח

                                                 פיתוח המערך: מט''ח 

                                                    לקישור למצגת

                                               לקישור לקובץ הנחיות


 מטרות 

  • להבין את ההשלכות של עמידה מהצד לנוכח תופעות של אלימות וגזענות. 

  • לטפח בקרב התלמידים ערכים של סולידריות ואחריות חברתית.

  • לקדם מיומנויות כמו מודעות חברתית ואמפתיה בין ילדים ובין קבוצות. 

 רציונל 

"אפקט העומד מהצד" הוא מושג מתחום הפסיכולוגיה החברתית, המתאר מצב שבו אדם נוכח במעשה פוגעני ואינו נוקט עמדה או פעולה כלשהי כדי לעצור אותו ולעזור לנפגע. מחקרים מראים כי ככל שגדל מספר הנוכחים באירוע כלשהו, כך יש יותר נטייה להתנער מאחריות ולסמוך על כך שאחרים "יעשו את העבודה". עמידה מהצד אינה עמדה פסיבית או ניטרלית, כי אם בחירה אקטיבית ומודעת של האדם שלא לפעול ולעצור את המתרחש. התנהגות זו, אפוא, לא רק שאינה חברית אלא גם אינה מוסרית ויש בה משום שותפות 2 למעשה הפוגעני.

מערך הפעילות שלפניכם נועד לחשוף את התלמידים לתופעת העמידה מהצד, להעלות למודעות את השלכותיה האפשריות לנוכח תופעות של גזענות ואלימות, לטפח מיומנויות של אמפתיה בין ילדים ובין קבוצות, ולקדם ערכים של סולידריות ואחריות חברתית, למשל יידוע או הזעקת עזרה של מבוגר, גיוס תמיכה חברתית, התייעצות עם איש מקצוע או מבוגר משמעותי, קטיעת הסיטואציה הפוגענית בדרך עקיפה, ועוד.

 משך הפעילות 
שיעור אחד עד שני שיעורים