זהות אישית/תרבות il

                                          פיתוח המערך:תרבות il  

                                                  לקישור לאתר


מטרת השיעור

הנושא של זהות בכלל, וזהות יהודית בפרט, הוא נושא מופשט, ולכן קשה ללמד אותו תלמידים בכיתה ז'. מטרת השיעור היא לעשות את המונח המופשט "זהות" לדבר קונקרטי יותר, ולהציג לתלמידים את הנושא באופן ברור וגם חווייתי.

 משך הפעילות

שיעור אחד