ראש השנה|איגרות שנה טובה/הספרייה הלאומית

                               הה      פיתוח המערך:הספרייה הלאומית

                                                   לקישור לאתר

                                                  לקישור לקובץ


רציונל

בשיעור יכירו התלמידים איגרות שנה טובה מתקופות שונות ויחקרו את הדימויים, הערכים והאירועים ההיסטוריים המשתקפים בהן. השיעור מתחיל בצפייה משותפת בסרטון המסכם את ההיסטוריה של איגרות "שנה טובה". לאחר מכן יעברו לפעילות יצירת ציר זמן באתר TimeToast בעקבות איגרות שנה טובה מתקופות שונות, ויבחנו את הדימויים, הערכים והאירועים ההיסטוריים המשתקפים בכל תקופה בגלויות אלו. לסיכום, ייצרו איגרת בסגנון דומה, המשקפת את תקופתנו.

משך הפעילות 

שיעור אחד.