"המדרון החלקלק"-רמאויות קטנות/רשת דרכא

                                       פיתוח המערך:מלי אליאס-רשת דרכא  

                                                 לקישור לקובץ.docx

 מטרות 

  • להבהיר שבעת קבלת החלטה על מעשה, על אדם לקחת בחשבון את תוצאות מעשיו עבור עצמו ועבור אחרים.

  • להביא למודעוּת שעבירה גוררת עבירה.

שלב א-אישי:שאלת סקר (3 דק')

כל תלמיד יענה על שאלות הסקר (המופיעות בטבלה) באמצעות הזום או Mentimeter:יצירת סקר בזום או יצירת סקר ב Mentimeter 
המורה יציג את התוצאות. 

האירועים

לא חמוּר 

חמוּר

חמוּר מאוד

1.רמי 'סחב' כסף מהארנק של אימו כדי

 לצאת לבילוי עם חבריו.

 

 

 

2.ורד 'סחבה' סבון קטן מתוך סל גדול

בחנות כל-בו.

 

 

 

3.תמר זייפה את חתימת ההורים על

אישור היעדרות מבית הספר.


 

 

 

4.רוני העתיק במבחן.


 

 

 

5.דני קטף פירות מפרדס בשעת טיול.

 

 

 

שלב ב-חלוקה לחדרים (10 דק')

הכיתה תחולק לחדרים, הדרכה ליצירת חדרים בזום

כל קבוצה תקבל אירוע ושאלות מנחות.

המורה תעביר לתלמידים שקף נלווה.pptx (האירוע/ השקף שכל קבוצה תקבל לדיון הוא לפי מספרה, למשל קבוצה מספר 1 תקבל את שקף מספר 1 וכך הלאה.)

יתנהל דיון בקבוצה על האירוע, תוצאות המעשה לגבי הפרט ולגבי הכלל-על פי השאלות המופיעות בהמשך.

כל קבוצה תבחר נציג שיקפיד על עמידה בזמנים, ונציג נוסף, שידווח במליאה על התובנות שעלו בקבוצה. 

האירועים

תוצאות  המעשה לגבי הפרט

תוצאות המעשה לגבי הכלל

1.רמי 'סחב' כסף מהארנק של אמו כדי

 לצאת לבילוי עם חבריו.כיצד ירגיש כל אחד

 מהם בשעת המעשה?

כיצד ירגיש כשייתפס?

כיצד ירגיש כשייענש?מי נפגע ממעשה זה?


על מי זה משפיע?

            כיצד?

מה היה קורה אילו

העלימו עין מן המעשה?

מה היה קורה אילו כולם

 היו נוהגים כך?

2.ורד 'סחבה' סבון קטן מתוך סל גדול

בחנות כל- בו.

3.תמר זייפה את חתימת ההורים על

אישור היעדרות מבית הספר.


4. דני קטף פירות מפרדס בשעת טיול.


5.רוני העתיק במבחן.


שלב ג-מליאה (20 דק')

נציג מכל קבוצה יספר על האירוע שקיבלה קבוצתו ועל התובנות שעלו לגבי השלכות האירוע על הפרט ועל הכלל.

יתנהל שיח במליאה.

המורה יציג לתלמידים את השקף עקרון המדרון החלקלק ויבקש מהם לכתוב על הלוח השיתופי כיצד לדעתם העיקרון קשור לאירועים שדנו בהם. ניתן להשתמש ב- Padlet. הדרכה על הכלי Padlet

כך זה נראה ב- Padlet

יתנהל שיח במליאה על תשובות התלמידים (10 דק').

עיקרון "המדרון החלקלק", לפיו אם עשית מעשה אחד לא ישר, המעשה הבא יהיה גרוע יותר. כלומר, אם העתקת בבחינה, ואתה רואה הצלחה במעשיך וממשיך להעתיק, הדבר עלול להחמיר ולהידרדר, כי סביר להניח שהעתקה מוצלחת אשר לא מתגלה מעלה את הסבירות להתנהגות לא ישרה גם בעתיד.

סיכום 
המורה יבקש מהתלמידים לענות על שאלת סקר (2 דק').

האם שינו את דעתם ביחס לחומרת האירועים בעקבות השיעור?  כן/לא

ניתן לשאול את אותה שאלת סקר גם בתחילת השיעור ולראות אם היו שינויים בתוצאות בין תחילת השיעור לבין סיומו.