ונזכור את כולם?/שיעור אחר

                                             פיתוח המערך : שיעור אחר

                                                       לקישור לאתר


מטרות

  1. התלמידים יכירו את אופיו של יום הזיכרון כפי שהתגבש בשנים האחרונות.

  2. התלמידים יתחבטו בשאלת מעמדם של חללי פעולות האיבה בדמותו ובאופיו של יום הזיכרון.

רציונל

יום הזיכרון בשנים האחרונות מהווה מוקד לדיון ולמחלוקת ציבורית בדבר השאלה: "מי הם הנופלים שעם זכרם יש להתייחד?" בעוד שמשפחות חללי פיגועי הטרור מבקשות להכיל גם את יקיריהם בזיכרון הלאומי, הרי שחלקים אחרים הציבור מבקשים לשמר את יום הזיכרון במסגרת המצומצמת יותר של חללי מערכות ישראל.
השיעור שלפניכם עוסק בדילמה זו ומבקש להתייחס אל גבולותיו של האתוס הלאומי ושל הזיכרון הלאומי המקודש.

 משך הפעילות 

שיעור אחד