התמודדות עם קונפליקטים בקבוצה/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                     לקישור לאתר

                                                 לקישור לקובץ.docx


מטרת הפעילות

  • לעלות למודעות את קיומם של קונפליקטים.                                  

  • להתנסות בהתנהגות במצבי קונפליקט.                                      

  • להמחיש למשתתפים כי בני אדם נוטים להפעיל כוח גם במקרים שיש אלטרנטיבה אחרת.

משך הפעילות 

 45 דקות.