גאוות יחידה/רשת דרכא

                                   

                                    פיתוח המערך :מאיר אביטן-רשת דרכא   

                                                   לקישור לקובץ שלב ראשון-הכנה להתנסות 

המנחה מתכנן חלוקה לקבוצה בזום (פדגוגיה דיגיטלית מס' 1 - ראו "פתיחת חדרים בזום"). המטרה: לבנות יחידת עילית. היעזרו במודל המוצע באמצעות padlet.com פדגוגיה דיגיטלית מס' 13-כרטיס הדרכה רשת דרכא,  ניתן להשתמש בדוגמא לשלוח לתלמידים וכל קבוצה תמלא את המידע של הקבוצה שלה ולבסוף להציג בלוח המשותף את התוצאות. 

 שלב שני-התנסות 

לפני החלוקה לקבוצות מגדירים את המשימה; ניתן לשלוח את המשימה בצ'אט.
על הקבוצה לבצע את הפעולות הבאות:

  • בחירת מנהיג

  • בחירת שם לקבוצה

  • בחירת המנון לקבוצה

  • בחירת דגל (ניתן לצייר אותו ב'צייר' או ב- וורד ולהעלות אותו ע"י שיתוף מסך של התלמיד)

  • קביעת מיקום (היכן הקבוצה נמצאת)

  • בחירת חיה המאפיינת את הקבוצה

(ניתן לקבוע בהגדרות הקבוצה בזום את הזמן שבו הקבוצה חוזרת למליאה)


המנהיג בכל קבוצה צריך להציג מול  שאר הקבוצות את הפרמטרים שהם היו צריכים להכין, וכל פרמטר מקבל ניקוד בין 1-5. ניתן להשתמש במסמך לדוגמה להורדה כאשר כל מנהיג מצביע בשם הקבוצה. בסופו של התהליך הציונים מוצגים על הלוח, והקבוצה  שזכתה במספר הנקודות הגדול ביותר בשקלול הסופי, היא המנצחת. במקביל המנחה עובר בין החדרים בזום.

 שלב שלישי-עיבוד 

הדיון יעסוק בתהליך קבלת ההחלטות. כיצד התקבלו ההחלטות, האם תלמיד אחד הוביל או מספר תלמידים, מי השפיע על הקבוצה ועוד...