קונפליקטים ודרכי התמודדות/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                     לקישור לאתר

                                               לקישור לקובץ.docx


מטרת הפעילות

להכיר דפוסים שונים של התמודדויות עם קונפליקטים ואת היתרונות והחסרונות של כל דפוס.

 רציונל 

בעקבות צפייה בסרט בוחנים המשתתפים דרכי התמודדות עם קונפליקטים שונים ובודקים מהם היתרונות והחסרונות שלהן.                              

משך הפעילות 

 45 דקות.