שמיטת כספים וחברה מתוקנת/כל ישראל חברים

פיתוח המערך:כל ישראל חברים  

לקישור לאתר

מטרות

  1. התלמידים יכירו את חוקי שמיטת כספים ואת טעמיהם.

  2. התלמידים יכירו את המציאות הקשה של פערים כלכליים.

  3. התלמידים יבחנו את הדרכים ליישם שמיטת כספים במציאות מודרנית.  

ראציונל.

שמיטת כספים מאפשרת לעני הנאנק תחת עול חובותיו הזדמנות ליציאה מהמקום הכלכלי הנואש שאליו נקלע, סיכוי ליציאה ממעגל החובות. בשיעור זה נציג לתלמידים את המציאות הכלכלית אליה נדחקים אנשים רבים בעבר ובהווה, ונבחן כיצד מציעים חוקי השמיטה דרך מוצא. נדון בשאלת יישום חוקי השמיטה בחברה מודרנית.

משך הפעילות

שיעור אחד.