שיח סביב התשובות לשאלון אקלים/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

                             פיתוח המערך : פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי 

                                                      לקישור לאתר

                                                  לקישור לקובץ.doc

מטרות

לברר מהם התחומים ,אשר חברי הכיתה מעוניינים רוצים לשפר או לשנות ולהיערך לקראת פעילות להחדרת השינוי.

רציונל

דיון ושיח בעקבות תשובות התלמידים לשאלוני האקלים והמסקנות העולות מהם לגבי התחומים שהתלמידים רוצים לשפר או לשנות. 

משך הפעילות 

שיעור אחד