איך נזהה פגיעה מינית מקוונת?/שפ''י


                                                   פיתוח המערך: שפ''י

                                                      לקישור לקובץ

מטרות

  1. הרחבת היכולת לזהות מה נחשב כפגיעה מינית ברשת תוך הכרות עם החוק.

  2. פיתוח יכולת לזהות אילו תכנים או הצעות מתאימים או אינם מתאימים, תוך הבנת ההשתמעות וההקשרים החברתיים.

  3. הרחבת היכולת להימנע מפגיעה מינית מקוונת באחר או בעצמי.  

רציונל

הפעילות שלפניכם מבוססת על המתודה הידועה כ"קפה דילמה", היא מורכבת משלוש תחנות שונות המאירות זוויות שונות בנושא הפגיעה ברשת כפי שיכולים לפגוש בה תלמידים הלומדים בחטיבת הביניים ובתיכון.

משך הפעילות

שיעור כפול