חגי תשרי | ערכת קלפים דיגיטלית לפתוח שיח דיאלוגי וצמיחה אישית בעקבות מנהגי חג ראש השנה יום כיפור וסוכות/רשת דרכא

פיתוח המערך: מאיר אביטן-רשת דרכא 

לקישור והורדת קלפי צמיחה באמצעות משחק כיתתי דיגיטלי 

קלפי חגי תשרי - למידה ומשחק דיגטאלי.ppsx


לקישור לקובץ-מדריך למנחה ערכת קלפים לפתוח שיח דיאלוגי וצמיחה אישית בעקבות מנהגי ראש השנה ומושגי החג.מטרות 

מטרת הפעילות עם התלמידים באמצעות ערכת הקלפים, היא לסייע לתלמידים להכיר את נושאי תחילת השנה היהודית-ראש השנה וחגי תשרי-  עניינים הנוהגים במסורת היהודים בימים הנוראים. 

המשחק מהוות במה לפיתוח שיח בין התלמידים ולהיכרות מעמיקה ביניהם באמצעות שאלות מתוך קלפי הצמיחה.

השאלות המופיעות בערכת הקלפים נותנות לתלמידים כלים לטיפוח למידה דיאלוגית, שילוב ידע, רגש, חוויה, היכרות עמוקה בין הלומדים, שיתוף ידע ורגשות בין הלומדים, העמקה בתוכן-חשיבה עצמאית, שאילת שאלות, למידה עצמאית- עם יכולת להביע עמדה, עידוד למידת עמיתים, פיתוח יכולת ההקשבה, אחריות על הלמידה, פיתוח תקשורת בין-אישית.

רציונל  

קלפי חג ראש השנה - על סדר ראש השנה

בערב ראש השנה נוהגים לקיים סעודת חג ומשלבים בה מאכלים סמליים. חז"ל האמינו שכל אחד מהמאכלים הנאכלים בראשיתה של השנה החדשה, עם הבקשות הנלוות, הם "סימן" לבָּאות, תזכורת  ובקשה ואיחולים לעתיד טוב ולהתחדשות בשנה החדשה. 'סדר ראש השנה' הוא מנהג עתיק יומין המופיע כבר בתלמוד הבבלי

בסדר זה נוהגים לאכול 'סימנים' -מאכלים מסוימים המסמלים תקוות ובקשות לקראת השנה החדשה, ולכל מאכל מצרפים ברכה/בקשה המתאימה לו ולתקווה המיוחסת אליו. בקהילות רבות נוספו עוד מאכלים הקשורים לסימני ראש השנה, וגם הם רומזים לסימן טוב המתקשר לשמם. בפעולות אלו-אכילת הסימנים ואמירת הבקשות-אנו מביעים רצון לפתוח דף חדש, חלון הזדמנויות, ציפייה למשהו טוב או לתקווה חדשה. ניתן לצפות בסרטון המסכם את מנהג קיום סימני ראש השנה.


כללי  שימוש בערכת הקלפים בקבוצות 

הערכה מורכבת מ-30  קלפים. המשחק באמצעות המצגת 

  • הראשון מסובב את המחוג המופיע במצגת המשותפת 

  • לוחצים במצגת  על  מספר הקלף המופיע בגלגל במקום שבו נעצר המחוג.

  • המשתתף מספר לקבוצה איזה "סימן" הוא קיבל 

  • הוא מקריא בקול את הכותרת של הקלף  מודגשת בצבע.

  • בהחלטת המנחה האם להרחיב ולספר את המידע המופיע בהמשך הכרטיס.

  • המשתתף  ניגש לצד השמאלי של המצגת  ובוחר שאלה אחת מתוך השאלות שעליו לענות עליה בפני שאר המשתתפים.

סיכום  במליאה בעקבות פעילות בקבוצות  

  • המורה מבקשת מן התלמידים לשמוע על הדברים שעלו בקבוצות, על פי השאלות שהופיעו בקלפים. בהמשך מופיעות כל השאלות שהופיעו בקלפים.

  • לחילופין אפשר לבחור שאלה ולבקש לשמוע כיצד התייחסו המשתתפים  לשאלה זו .

  • ניתן להמשיך את סדרת השאלות בפתיחה של כל בוקר.


מסך ראשי של  המצגת 

מסך פנימי של כל קלף