בחירה, גורל, או מקרה?/תרבות il

     פיתוח המערך:תרבות il 

                                                        לקישור לאתר

 מטרות

  1. דיון בשאלת הבחירה החופשית.

  2. קריאה מודרכת במגילת אסתר.

  3. בחינה מחודשת של תהליך קבלת ההחלטות שלנו.


רציונל

האם האדם הוא ריבון למעשיו? האם האדם יכול לשנות את העתיד, לתכנן באופן מושכל את חייו ולהוציא לפועל את תכניותיו? שאלות אלו עשויות לעצב במידה רבה את השקפת העולם ואת אורח החיים שלנו, והתשובה להן תקבע את אופן קבלת ההחלטות שלנו בתחומים רבים. בחג הפורים, שבו פעלו מרדכי ואסתר במטרה לשנות את הפור (הגורל) שהפיל המן הרשע, אנו מציינים התנגשות בין תפיסות מנוגדות בנוגע לשאלה זו.

משך הפעילות

שיעור אחד