התנדבות ומעורבות כביטוי לאזרחות/מינהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך : מינהל חברה ונוער

                                                          לקישור לאתר

                                  התנדבות ומעורבות כביטוי לאזרחות.pdf

רציונל 

אחד מהיעדים העיקריים של החינוך לאזרחות הוא טיפוח בני נוער בעלי תחושת השתייכות לחברה ולמדינה, מעורבים ואכפתיים. טיבה של חברה דמוקרטית מותנה במידת מעורבותם של אזרחיה ולכן אף על פי שהכוח להצביע ולהשפיע הינו בעל ערך רב, לא די בכך. שער זה עוסק בנושא המעורבות החברתית, באפשרויות ובהזדמנויות לתרום, להשפיע ולהתנדב בתבונה.

פעילות מס' 13 :אזרחות פעילה

פעילות מס' 14 :לצאת מהבועה

פעילות מס' 15 :להתנדב בתבונה

פעילות מס' 16 :מצביע - משפיע

משך הפעילות

ארבעה שיעורים