פסקול של זיכרון/תרבות IL


                                              פיתוח המערך :תרבות IL  

                                                      לקישור לאתר


מטרות

  1. להבין שיש יותר מדרך אחת לזכור חיילים שנהרגו בעת שירותם הצבאי.

  2. לחוש קרבה לחיילים שנהרגו בעת שירותם הצבאי דרך מפגש ישיר עם סיפורים עליהם.

  3. להכין דף מידע על אחד החיילים שעליו נכתב שיר זיכרון.

רציונל

שירי זיכרון רבים נכתבו על חיילים שנהרגו בעת שירותם הצבאי. כל שיר מדגיש היבט אחר בהתמודדות עם הזיכרון של אותו חייל-לפעמים סיפור חייו או הסיפור על הקרב האחרון שלו, ולעיתים רק הבעת הרגשות של הכותב. המפגש האישי עם החייל דרך השיר פותח צוהר לעולם שלם של חיים שנגדעו.

משך הפעילות

30 דקות.