זה השם שלי/מט''ח

                                                פיתוח המערך:מט''ח 

                                                    לקישור לאתר


מטרת השיעור

מצגת זאת עוסקת בקשר שבין הזהות האישית והקבוצתית והשם שלנו, לבין הכללות, סטריאוטיפים ודעות קדומות.

 משך הפעילות

שיעור אחד או שניים.