להיות ישראלי/מנהל חברה ונוער


                                       פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                         לקישור לאתר

                                                         לקישור לקובץ


מטרת הפעילות

  • לברר את מרכיבי הזהות הישראלית של המשתתפים.

  • לעמוד על ריבוי המשמעויות של המושג "ישראלי" בחברה הישראלית. 

  • לעמוד על חשיבות הצורך במכנים משותפים בחברה הישראלית.

משך הפעילות

45  דקות