קשר מורה-תלמיד במרחב הדיגיטלי-חלק 2/רשת דרכא

                                    פיתוח המערך: יליב בוקובזה-רשת דרכא  

                                               לקישור לקובץ.docx

מטרות

  1. העמקת ההיכרות של המורה עם תלמידי הכיתה.

  2. העמקת ההיכרות של התלמידים זה עם זה כחלק מיצירת לכידות קבוצתית.

  3. חשיבה ודיון על האחריות האישית בקשרים בינאישיים.

רציונל

בסדנא הנוכחית נלך צעד נוסף בהיכרות עם הילדים (חידון תמונות ילדות), ניחשף לאופן שבו הם מעבירים מסרים (תרגיל הציור – שלב א) ולאופן שבו הם לוקחים אחריות על המסרים שהם מעבירים (תרגיל הציור - שלב ב) ונלמד את התלמידים את חשיבותה של האחריות האישית בקשרים בינאישיים.

משך הפעילות

45 דקות