חמש משאלות/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                  לקישור לקובץ.doc


מטרת הפעילות

  1. לבחון את הציפיות של המשתתפים מהקורס ולתאם בין הציפיות השונות כדי ליצור בסיס ללמידה משותפת.

  2. להכיר בחשיבות הכלי של תיאום ציפיות לעבודת המחנך לגיבוש הכיתה כבסיס לקבלת החלטות ולתכנון משותף.

משך הפעילות 

 שיעור אחד