פעילות בנושא יחסי יהודים-ערבים דרך צפייה בקטע מתוך עבודה ערבית/פרדס

 פיתוח המערך:פרדס  

                                                       לקישור לקובץ

מטרות

1 .ליצור שיחה בכיתה על אירועי הימים האחרונים בדגש על האירועים בתוך ישראל.

2 .להראות נקודת מבט מורכבת של יחסי יהודים- ערבים בישראל.

משך הפעילות 

שיעור אחד.