גלגל פתגמים מתרבות יהודי אתיופיה/רשת דרכא

פיתוח המערך :מאיר אביטן- רשת דרכא  


 פתח דבר 

התרבות האתיופית מושתת על ערכים של כבוד האדם, כבוד לטבע ולסביבה חיי קהילה שיתופיים ערכי סבלנות וסובלנות, חינוך טוב ושמירה על צנעת הפרט. כדרך חיים התפתחה תרבות השימוש בפתגמים ובמשלים הלכה למעשה.
פתגמים ומשלים צמחו והגיעו מאנשי רוח ודעת ומתוך ניסיון חייהם הלקוח מהתבוננות וצפייה בבעלי חיים ובחוכמתם, בפלאי הטבע בהצלחות בכישלונות בדרכי התמודדות של האדם הפשוט ועוד.
הפתגמים והמשלים בנויים ממשפט קצר ודחוס ועשירים במוטיבים סמליים עם מסר חד של עשה ולא תעשה, טוב ורע וכדומה.
מטרתם לתת ארגז כלים לעיצוב הפרט והחברה ולהוות אבני יסוד בדרך לצמיחה גדילה והתמודדות עם האתגרים שהחיים מזמנים לפרט.
הפתגמים והמשלים מחנכים את האדם לדרך ארץ, מוטיבציה, פיתוח הדמיון, תעוזה, כבוד הדדי מסוגלות, הזמנה להתבונן בסביבה ועוד.

 מתוך הקדמתו של דניאל בלטה לספרו עשן ואמיץ

על הפתגמים 

השימוש בפתגם מעביר מסרים נוספים מעבר להתייחסות למצב הספציפי לגביו הם נאמרים-והם שהעובד באמת מעוניין להכיר את התרבות ושהוא באמת רוצה ללמוד מהעולה וההיזון החוזר מהעולים כשהם שומעים את הפתגם נאמר באמהרית, כאשר הוא אכן מתאים למצב, הוא מאד חיובי.
פתגמים רבים יונקים את שורשיהם מהתנ"ך, ודבר מעניין יהיה לבדוק זאת ולהשוותם עם העושר העצום של הפתגמים היהודים הנוהגים בעדות השונות.
יש לזכור שלכל פתגם פנים רבות, פרושים רבים ומצבים שונים שניתן להשתמש בהם. ישנם פתגמים מקבילים, דומים, ולעתים אף סותרים, בעברית ובשפות ותרבויות אחרות, כך שלכל פתגם ניתן להקדיש דיון רחב.
באמהרית-הפתגמים הם בדרך כלל יותר מתומצתים מאשר בעברית. ולעתים קרובות הם מתחרזים. סביר להניח שבתרגומם הלך לאיבוד חלק מהחן שלהם או ממשמעותם, כשיש לזכור שלפתגם משמעויות שונות בהקשרים שונים. המילים המופיעות בסוגריים אינן מופיעות בפתגם עצמו אך הן הוכנסו-לצורך הבהרת הכוונה, הן נובעות מתוך הפתגם.

מטרות

 1. להתוודע לערכים של בני הקהילה האתיופית דרך מטבעות לשון ופתגמים.

 2. להכיר את חוכמת הפתגמים ואף להשתמש בהם.

 3. קיום דיון באמצעות הפתגם והבנתו לחיים המעשיים.

 4. ניסיון למצוא מקבילות של פתגמים דומים מקהילות שונות או מספרות חז"ל. 

רקע 

5 דקות

המורה ידאג לבסיס ידע של התלמידים אודות תרבות יהודי אתיופיה, הרצאה קצרה של המורה בשילוב סרטונים המצויים (ניתן להיעזר בקישורים או בסרטונים המופיעים באתר של הרשת בנושא חג הסגד) או בקשה מתלמיד מבעוד מועד לעשות זאת תוך הדרכה וסיוע.

יש להקפיד שהחלק הזה יהיה קצר יחסית ואם יש צורך בזמן ארוך יותר ניתן להקדיש לכך שיעור נפרד או לוודא שהתלמידים מכינים את יחידת ההכנה מבעוד מועד.

הפעילות 

 1. לבקש מאחד התלמידים לסובב את הגלגל. 

 2. לבקש מאחד התלמידים לקרא את הפתגם ולנסות להסביר את הפתגם.

 3. לנסות לבקש מתלמידים אחרים להגיב לפתגם.

  אפשר להתייחס לנקודות הבאות: 

  • מה  המסר העולה מן הפתגם לדעתם, האם הם הבינו אחרת?

  • האם אתם מכירים פתגם דומה בשפה העברית או מקהילות דומות? 

  • האם נפגשתם עם מציאות דומה בחיים לנאמר בפתגם, ספרו ?

 4. לאחר מספר סיבובים, כל תלמיד בוחר לו את הפתגם הכי נראה לו וכותב עליו חיבור קצר של מספר שורות- יש לציין הוראה זו קודם תחילת המשחק בכדי שתלמידים ירשמו את הפתגמים.   
   
  גלגל החכמה-קישור לגלגל או לחץ על הגלגל 

  


גלגל הסבלנות-קישור לגלגל או לחץ על הגלגל 


גלגל על ריב סמכות ואחדותגלגל של כפיות טובה ואמתלות-קישור לגלגל או לחץ על הגלגל  גלגל על דיבורים הקשבה וטעות - קישור לגלגל