בית הספר לרפואה מבחן של כבוד-דיון בדילמה/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                                      לקישור לאתר

                                                     לקישור לקובץ

מטרת הפעילות

  • לעודד נקיטת עמדה מוסרית ומנומקת נגד הרמאות בבחינות.

  • לברר חברות מהי ומהם גבולות האחריות בין חברים.

  • לברר מהי אחריות הפרט בדיווח על מעשי רמייה.

משך הפעילות

45  דקות.