איתור צרכים-המחויבות ההדדית בין נציגי מועצה לבוחריהם/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער

                                                        לקישור לאתר

                                                     לקישור לקובץ.docמטרת הפעילות

  • לאתר צרכים של בני הנוער שמועצת התלמידים יכולה למלא.

  • לדון במחויבות ההדדית בין נציגי המועצה לבוחריהם.

משך הפעילות

שיעור אחד