אקורדיון/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער                                                                          

                                             לקישור לקובץ.doc

מטרת השיעור

לברר עם המשתתפים את מרכיבי הזהות ולבדוק אלו מהם ניתנים לבחירה.

 משך הפעילות

45 דקות.