בריונות בבית הספר ומחוצה לו/רשת דרכא


                           פיתוח המערך : יליב בוקובזה-רשת דרכא 

                                         לקישור לקובץ.docx

 מטרות 

  1. העלאת המודעות של התלמידים להשלכות של בריונות מילולית ופיזית בבית הספר ומחוץ לו.

  2. הבנת ההשלכות של התגובות השונות מצד הילדים העדים לאירועי אלימות.

  3. מתן כלים ליציאה מחוסר אונים ומעבר לפעולה.

משך הפעילות

 45 דקות