תאום ציפיות: ''זה לא הצבע''/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

                            פיתוח המערך: פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי 

                                              לקישור לאתר

                                           לקישור לקובץ.doc


מטרת הפעילות

  • להבהיר ציפיות.

  • לנסח נורמות של התנהגות שתהיינה מקובלות על כלל תלמידי הכיתה.

רציונל 

פעילות בה יבחינו התלמידים בין ציפיות בשלושה מישורים שונים - ציפיות מהחברה, מהמחנך ומהלימודים - באמצעות שימוש בצבעים שונים.

משך הפעילות 

 שיעור אחד