שיתוף פעולה ותקשורת בינאישית בצוות/שיעור אחר

                                             פיתוח המערך: שיעור אחר 

                                                      לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • התלמידים יכירו מיומנויות שונות הדרושות לעובדים בצוות בעולם העבודה.

  • התלמידים יבינו את חשיבותם של עקרונות ויכולות העבודה בשיתוף בצוות ויתנסו באופן חוויתי במשמעויותיהם.

רציונל 

השיעור עוסק במיומנויות שונות של שיתוף פעולה ועבודה בצוות הנדרשות לשם ייעול ושיפור העבודה של צוותים.
עבודת צוות מגלמת את הטוב שבשני העולמות: מצד אחד בניית תקשורת טובה, קשב ודיוק, תיאום ציפיות וקבלת אחריות אישית וקבוצתית; ובו-בזמן ליהנות ממגוון הדעות של חברי הצוות, להיתרם מנקודות המבט השונות, להגביר את ההזדמנות לחשיבה אחרת ויצירתית ולאפשר למידה מאחרים.

משך הפעילות 

 שני שיעורים