''האם גם עבורנו יגיע האביב?'' שתי נערות, שני נערים ויומן במסתור/שם ונר

                                                  פיתוח המערך : שם ונר  

                                                      לקישור לאתר


מטרות 

מטרת הפעילות היא ליצור אצל התלמידים חוויית הזדהות וקשר עם נערים ונערות אלה, ומתוך כך עם כלל האורות שכבו בשואה – כאשר המטרה היא לא רק שאיפה להעלאת  נר ממשי לזכרם, אלא אף להוות המשך לדרכם ולפועלם שנגדעו, וכך להעלות את אורם בעולם.

רציונל

פעילות למורה בכיתות התיכון שישמש להצגת התכנית ''שם ונר'', תוך היכרות מעמיקה עם ארבעה בני נוער שנספו בשואה ועם עולמם, באמצעות יומנם ששרד. הדלקת הנר תיעשה בשיעור זה לזכרם גם באופן מטפורי, כאשר העלאת זכרם מהווה הפצת האור הייחודי שהפיצו בעולם. כהמשך יודרכו התלמידים להעברת חוויית הזיכרון לבית, לחיפוש מידע נוסף ולהדלקת נר עם בני המשפחה.

מהלך הפעילות

  1. מצגת: הצגת ארבע דמויות של בני נוער שנספו בשואה ויומניהם 

  2. מצגת: הצגת מיזם ”שם ונר“ ומטרתו  

  3. עבודה בארבע קבוצות על יומני הנערים והנערות 

  4. בניית קיר הנצחה

  5. הצגת לוחות ההנצחה על-ידי הקבוצות והדלקת ארבעת הנרות