טו בשבט-שירת העשבים/מכון הרטמן

פיתוח המערך:מכון הרטמן 

                                                לקישור לקובץ.pdf


מטרות הפעילות

1 .הגברת המודעות של התלמידים אל עולם הטבע שסביבם. 

2 .התבוננות על היחס שלנו אל מה שמחוץ לנו באופן ביקורתי. 

3 .היכרות ראשונית עם תפיסת עולם חסידית ביחס לבריאה.

רציונל 

טו' בשבט מהווה הזדמנות לשאול שאלות על הקשר שביננו לבין הטבע. על המודעות שלנו לשמירה על הטבע ויחסנו לטבע כמקרה מבחן ליחס שלנו למה שמחוצה לנו כפרטים וכחברה. שירה של נעמי שמר שירת העשבים המבוסס על קטע הגות של הרבי נחמן מברסלב יכול לשמש נקודת מוצא לדיון מעין זה.

משך הפעילות
שיעור אחד.