הנעה (מוטיבציה) בלמידה/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה יכירו התלמידים סוגי מוטיבציה ומניעים שונים ללמידה. התלמידים יבנו לעצמם פרופיל "מוטיבציה אישית" ויבינו את הקשר שבין מוטיבציה, שייכות-אוטונומיה ומסוגלות אישית.

קרא עוד

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא מוטיבציה ואחריות אישית

קרא עוד

סרטונים ומצגות בנושא מוטיבציה ואחריות אישית

קרא עוד

שליטה ולקיחת אחריות על הלמידה/שפ''י

[פעילות מתוקשבת]בשיעור זה נזמין את התלמידים לזהות בתוכם את מיקוד השליטה שלהם ביחס ללמידה. בעזרת פעילות חווייתית נעודד אותם לפתח עמדה של אחריות אישית ללמידה.

קרא עוד

אחריות אישית/יסודות

[פעילות בכיתה] כל אדם בחייו הפרטיים צריך לקבל על עצמו אחריות. על כל מערכת חברתית להתנהל גם היא בתחושת אחריות של כל אחד מחבריה. לעתים האחריות מוטלת על האדם והוא מקבל אותה על עצמו ולעתים הוא יוזם את קבלתה.

קרא עוד

ניהול זמן/שפ''ינט

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה ירכשו התלמידים כישור חיים לניהול זמן ויזהו מנעד רגשות הקשורים למשימה. התלמידים יפתחו מודעות לחשיבות היכולת לנהל זמן ביעילות ויכירו כלים לניהול זמן.

קרא עוד