יהודי אתיופיה עולים לארץ ישראל/הספרייה הלאומית

  פיתוח המערך:הספרייה הלאומית 

                                                       לקישור לאתר


רציונל 

בתחילת השיעור נבדוק מה יודעים התלמידים על מוצאם של יהודי אתיופיה, ההיסטוריה שלהם, שאיפותיהם וקליטתם. נציג את ניסיון עליית יהודי אתיופיה במאה ה19 שנכשל, ונשלח אותם לחקור את המאבק לעלייה ושני המבצעים שהתרחשו במאה ה-20 .התלמידים יידרשו להציג את העליות על פני ציר זמן מתוקשב, timetoast ,ולהוסיף תמונות וסרטונים מתאימים. לסיכום יתבקשו התלמידים לנסח בכתב את הנלמד בשיעור מבחינה ערכית ותוכנית בעזרת הכלי Mentimeter 

משך הפעילות

שני שיעורים.