מנהיגים ומנהיגות/שיעור אחר

                                               פיתוח המערך: שיעור אחר 

                                                        לקישור לאתר

מטרות

  • התלמידים יבחנו את השאלה: "מיהו המנהיג הטוב"?

  • התלמידים יעמדו על היתרונות הגלומים בהנהגה דמוקרטית.


רציונל

בחינת השאלה "מיהו המנהיג הטוב?" והבנת היתרונות הגלומים בהנהגה דמוקרטית.

משך הפעילות

שיעור אחד.