יחסים בין קבוצות/מט''ח

 פיתוח המערך:מט''ח 

                                                       לקישור לאתר

ראציונל

מצגת חווייתית אינטראקטיבית העוסקת ביחסים בין קבוצות באמצעות דוגמה מעולם התלמידים. המצגת ממחישה את הנושאים הבאים: החלוקה לקבוצת הפנים וקבוצת החוץ, ההשפעה של דעות קדומות על היחס כלפי הקבוצה האחרת, וההשפעה של שיתוף פעולה לעומת סכסוך ועימות על יחסים בין קבוצות.


משך הפעילות 

שניים עד שלושה שיעורים.