"יֵש סָ פֵ ק? אֵ ין סָ פֵ ק!"-לומדים להישמר מפני פגיעות מיניות ברשת/שפ''י

                                                  פיתוח המערך: שפ''י 

                                                     לקישור לקובץ


מטרות 

  1. התלמידים ילמדו אודות מצבי פגיעה מינית ברשת. 

  2. התלמידים יפתחו כלים לזיהוי אינטואיטיבי ומעשי של פגיעות אפשריות ברשת.

  3. התלמידים ירכשו מידע וכלים אודות פגיעות מיניות ברשת, עצירתן והתמודדות עמן.


משך הפעילות

שיעור עד שני שיעורים