ראש השנה|טקס פתיחת שנה:ראש השנה-למידה היברידית ולמידה מרחוק/תרבות il

                                         פיתוח המערך :תרבות - il 

                                                  לקישור לאתר


תחילת שנת הלימודים סמוכה לראש השנה-תחילת לוח השנה היהודי. כדאי לקַשר בין שתי ההתחלות, בעיקר בשנים שבהן ראש השנה חל כבר בראשית ספטמבר. בטקס ישולבו יסודות מסורתיים מתוך חגי תשרי, ובעיקר מתוך ראש השנה, באוריינטציה תרבותית ולא דתית. הטקס יכיל מוטיבים כגון מבט לעבר ולעתיד, פתיחה ונעילה של שערים, מעבר מקיץ לסתיו, זיכרון ותיקון עולם. הטקס מותאם ללמידה היברידית ולמידה מרחוק.