ירושלים שלי/מכון הרטמן

                                             פיתוח המערך: מכון הרטמן

                                                      לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • ללבן מחלוקות ולברר סוגיות שונות הקשורות בירושלים,

  • לחבר את התלמידים אל ירושלים כעיר ממשית וכסמל יהודי ואוניברסלי.  

רציונל

שתי ירושלים קיימות בתודעה ההיסטורית והעכשווית: "ירושלים של מעלה" – המופשטת, הרוחנית, ההיסטורית – מושג וסמל של מקום המהווה מחוז החפץ והגעגועים של היהודים במאות (וכמעט אלפי) השנים שחלפו; ובד בבד "ירושלים של מטה" – זו הממשית, שאנו גרים בה, מבקרים בה, מנהלים בה חיי חול וקודש.

סדרת השיעורים העוסקת בנושא ירושלים לחטיבת הביניים מבוססת על הרצון לחזק את החיבור ולהעמיק את ההיכרות עם המושג "ירושלים שלי". השיעורים שלפניכם מזמנים מגוון צורות של לימוד – ידע ורגש, היכרות וחוויה, שמטרתם לגרום לתלמיד ללמוד ולהתחבר אל ירושלים הממשית והסמלית לדורותיה.

משך הפעילות

שלושה שיעורים